Frivilligheten styrkes på Frogner

I sitt siste møte før jul vedtok Frogner Bydelsutvalg enstemmig at Frogner Frivillighetssentral slås sammen med Tidemandsstuen fra sommeren 2017. Her er vedtaket:

“Bydelsutvalget slutter seg til at Frogner Frivilligsentral slås sammen med Tidemandstuen Frivilligsentral. Stillingen som daglig leder ved Frogner Frivilligsentral gjøres om til Frivilligkoordinator for bydelen og lyses ut. Administrasjonen bes imidlertid om at driften ved Frogner Frivillighetssentral opprettholdes frem mot sommeren 2017 for å sikre brukerne av Frogner Frivillighetssentral en forsvarlig overføring til andre relevante tilbud i bydelen. BU støtter forslaget som fremkommer i saksutredningen om å etablere demenssenter i lokalene.”

Dette betyr en satsning på frivillighet i bydelen, ved at vi får en frivillighetskoordinator, som skal nå ut over Frivillighetssentralene slik vi har kjent dem til i dag.

I tillegg vedtok BU i en annen sak at det blir 300.000 kroner å søke på for frivillige organisasjoner i bydel Frogner neste år. Følg med for utlysning!

Mer informasjon om Frivillighetssentralene på Frogner finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**