Bidra med innspill til stortingsvalgprogrammet!

Østensjø Venstre ønsker at medlemmene bidrar til innspill til stortingsprogrammet. Nå foreligger andreutkastet.

Har du innspill som du ønsker at Østensjø Venstre skal stille seg bak? Send de til [email protected] innen 1. januar 2017. Styret vil behandle forslagene og sende vår innstilling videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**