På lag med framtida

«På lag med framtida», Venstres andreutkast til stortingsvalgprogram 2017-2021, Ill: Venstre

I dag legger Venstres programkomité frem andreutkastet til vårt nye stortingsprogram. Programmet er vår kontrakt med velgerne, og en ambisiøs arbeidsplan for neste periode på Stortinget. Nå skal vi ha en levende debatt om de viktigste sakene frem mot landsmøtet, som treffer de endelige beslutningene om hva Venstre skal gå til valg på i 2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Programmet har fått navnet «På lag med framtida». I det ligger en annerkjennelse av at de politiske valgene vi tar i dag, vil påvirke fremtidige generasjoners muligheter i livet. Vi må løse klimaproblemene, slik at de som er barn og ungdom i dag, kan vokse opp i en verden som er bedre enn den var i går. Vi må skape arbeidsplasser som vi kan leve av i generasjoner fremover, og vi må sørge for at alle får en skolegang og en utdannelse som setter oss i stand til å møte fremtidens utfordringer, uansett hvordan de vil se ut.

Last ned Venstres andreutkast til Stortingsvalgprogram, «På lag med framtida»

Norge har med sin høye kompetanse, teknologi og tilgang på kapital alle forutsetninger for å være en sentral driver for det grønne skiftet. For at folk skal velge grønt, må det finnes gode grønne alternativer. For at næringslivet skal utvikle gode grønne alternativer, må det være konkurransedyktig. Venstre vil aktivt legge forholdene til rette for at norsk næringsliv skal utvikle løsningene som kreves i den nye grønne økonomien. Det vil både gi folk flest en enklere og bedre hverdag, og skape de nye arbeidsplassene og bedriftene som vi skal leve av i fremtiden.

Vi må løse klimaproblemene, slik at de som er barn og ungdom i dag, kan vokse opp i en verden som er bedre enn den var i går. Vi må skape arbeidsplasser som vi kan leve av i generasjoner fremover, og vi må sørge for at alle får en skolegang og en utdannelse som setter oss i stand til å møte fremtidens utfordringer, uansett hvordan de vil se ut.

Om Venstres stortingsvalgprogram

Fattigdomsbekjempelse og kamp mot ulikhet er vår tids kamp for å styrke fellesskapet i samfunnet. Hele Venstres historie handler om dette.

Les mer: Venstres programarbeidside

I vår tid står kampen fremdeles om å bekjempe utenforskapet, selv om Norge har blitt et mye rikere land de siste tiårene. Vi har fremdeles et ansvar for å ta vare på de som av ulike årsaker trenger en hjelpende hånd fra samfunnet. Det kan være familier med dårlig råd, elever som faller utenfor i en krevende skolehverdag, eller flyktninger som har forlatt hjemlandet sitt på grunn av krig, som skal integreres i sitt nye hjemland, med alle de utfordringer det fører med seg.

Venstres svar på disse utfordringene er en kompromissløs kamp for å gi alle barn tilgang til fellesskapet, enten det er snakk om fellesskapet man opplever i barnehagen, på skolen, gjennom ulike fritidstilbud, SFO, idretten og kulturlivet, og tilgang til felleskapet man som voksen opplever i arbeidslivet og andre deler av samfunnet. Venstres mål er at alle barn skal få en god start i livet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**