Årsmøte 12. januar 2017

Sted: Knudtzon Bølgen Innovasjon, Gamle Tinghuset, Kongens Plass 1, inngang fra hoveddør gateplan ved Narvesen/Nye Bunnpris
Tid: torsdag 12.januar 2016 kl. 19.

Programarbeid. Kristiansund Venstre

Sak 1: Konstituering
Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll

Sak 2: Årsmelding 2016
Styrets forslag til årsmelding for 2016 fremlegges til godkjenning.

Sak 3: Revidert regnskap 2016
Revidert regnskap for 2016 fremlegges til godkjenning v/kasserer

Sak 4: Budsjett 2017
Budsjett for 2017 fremlegges til godkjenning v/kasserer

Sak 5: Kontingent 2018
Lagets kontingent foreslås til kr 200,- for 2018

Sak 6: Valg
Av styrets medlemmer er bare Oddbjørn og Toivo ikke på valg. Etter vedtektene skal det være 5 faste + 5 vara i styret. Derfor skal det foretas:

Valg av leder (1 år), 2 styremedlemmer (for 2 år), 5 varamedlemmer for 1 år, valgkomité og revisor. En av styremedlemmene skal være web-ansvarlig, en annen kasserer. Det velges også VO-kontakt og utsendinger til årsmøtet i Møre og Romsdal Venstre 4.-5.februar.
Leder legger fram plan for Stortings-valgkampen. Eget valgkamputvalg?

Sak 7: Politisk uttalelse fra årsmøtet
Forslag sendes leder på e-post [email protected] innen 5. Januar 2017.
Etter årsmøtet er det åpent medlemsmøte/gruppemøte.

VELKOMMEN!

For styret:
Asgeir Bahre Hansen, leder
Odd W. Williamsen, sekretær
Ragnhild Helseth, gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**