Grønt, fremtidsrettet budsjett

En stor satsing på de unge og på det grønne skiftet, gjør at Venstre kan si seg godt fornøyd med både egne gjennomslag samt hele budsjettet som kommunestyret nylig vedtok.

Vi investerer i en maskin som skal fjerne ugress med vanndamp, noe som er en sak Venstre har kjempet for lenge. Dette er enda et steg for å få Sola til å bli en foregangskommune i arbeidet med å bli mer miljøvennlig. Videre skal grønne tak som enten består av solceller eller sedum/mose vurderes ved nye kommunale byggeprosjekter. Vi skal også gjennomføre en klimakampanje for at både ansatte og innbyggere skal få tips om enkle miljøvennlige valg i hverdagen.

Foreslåtte kutt i SFO, samt prisøkninger både i SFO og Kulturskolen er fjernet av de tre samarbeidspartiene V, H og Krf. Vi fortsetter innsatsen for kompetanseheving i barnehagene og har en ambisiøs skole og barnehageplan som legger opp til store investeringer både i inneværennde periode, men også i årene som kommer rett etter.

Vi står foran store investeringer og skal bygge både sentrumskirke, nytt kommunehus samt sykehjem i den kommende planperioden.

Vi øker støtten til lag og organisasjoner, øker ressurser til innføringsklassen, styrking av helsestasjon, flere lærlinger, økt lærertetthet i skolen fra 1. til 4. klasse, og økt tilskudd til idrett.

Vi legger kort og godt grunnen for at Sola også i fremtiden skal levere gode tjenester til sine innbyggere og være et flott sted for både små og store og vokse opp, avslutter Venstres gruppeleder Anja Berggård Endresen

Les mer om saken i Solabladet.

Gruppeleder for Venstre i Sola, Anja Berggård Endresen

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**