Politisk representasjon 2015 – 2019

Venstre er representert som følger i inneværende periode

 

Kommunestyre

Anja Berggård Endresen

Ine Marit Bertelsen

Vara:

Jens Kristian Øvstebø

Stian Lie Hagen

John Ingve Eielsen

Inger Flatekvål Lea

Eli Aspen

 

Formannskap

Anja Berggård Endresen

Vara:

Ine Marit Bertelsen

 

Utvalg for plan og miljø

Ine Marit Bertelsen

Vara:

Stian Lie Hagen

Eli Aspen

Kenneth Kristoffersen

 

Utvalg for levekår

Stian Lie Hagen

Vara:

Kari Vevatne

Jens Kristian Øvstebø

Eli Aspen

 

Utvalg for oppvekst og kultur

Anja Berggård Endresen (nestleder)

Vara:

Jan Erik Timm

Inger Flatekvål Lea

John Ingve Eielsen

 

Klagenemda:

Kari Vevatne

Vara:

Stian Lie Hagen

 

Sola storkjøkken KF

Anja Berggård Endresen

vara:

Ine Marit Bertelsen

 

Eldre og funksjonshemmedes råd

Otto Vevatne

vara:

Gro Bjelland

 

HV-nemd

vara:

Jens Kristian Øvstebø

 

Skjønnsnemd for luftfartøy

Jens Kristian Øvstebø

 

IKDPS Forus styret

Ine Marit Bertselsen

vara:

Stian Lie Hagen

 

Lyse energi, bedriftsforsamlig

Ine Marit Bertelsen

vara:

Stian Lie Hagen

 

Sola Bredbånd, styre

Jens Kristian Øvstebø

vara: John Ingve Eielsen

 

Ranso. styret

Vara:

Inger Lea

 

Jærstrendenes landskapsvernsområde – tilsynsutvalg

Jens Kristian Øvstebø

vara:

Stian Lie Hagen

 

Jærmuseet styret

Kari Vevatne

 

Kirkens SOS årsmøtet

Jens Kristian Øvstebø

vara:

Ine Marit Bertelsen

 

Interkommunalt kulturråd (2015 – 2016)

Anja Berggård Endresen

 

Samarbeidsutvalg Sande skole

Jan Erik Timm

vara:

Inger F. Lea

 

Samarbeidsutvalg Sola barnehage

Anja Berggård Endresen

vara:

Ine Marit Bertelsen

 

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**