Derfor skriver vi om granskingen

Uttalelsen gjelder innkjøpssaken i Grimstad Kommune, Foto: Grimstad Kommune

Her er innlegget som stod på trykk i både Grimstad Adressetidende og Agderposten torsdag 29. desember. Det er leder i Grimstad Venstre, Anne Mo Grimdalen, som sammen med gruppeleder Arnt Gunnar Tønnessen og Odd Bjørn Ness står bak innlegget.

I avisen 22.12 kommer Høyres Trond Erik Bognø med kraftig kritikk av det han kaller hylekoret i saken knyttet til ulovlige innkjøp til helsesektoren i Grimstad.
Koret består tydeligvis av dem som aktivt stiller spørsmål knyttet til det som blir avdekket i rapporten. I dette koret er også Venstre med etter hans mening.

Bognø må gjerne kalle oss som spør og ønsker svar for et hylekor, vi mener at det er vår plikt å spørre. Vi merker oss at i hans verden er også media som har avdekket saken, en del av hylekoret. Sannheten er vel at svært lite av det vi nå vet hadde vært kjent, hvis det ikke hadde vært for medias innsats. Her er tre korte begrunnelser for hvorfor vi i Venstre skriver og uttaler oss om saken.

For det første er det avdekket at Grimstad kommune systematisk og over flere år har brutt reglene for offentlige anskaffelser.

For det andre avdekker rapporten alvorlig systemsvikt. En organisasjon hvor det ikke har vært kontrollfunksjoner som har fanget opp dette – og hvor alle peker på hverandre, hvor dokumentasjon mangler og hvor ingen tar ansvar. Det er uholdbart. Men våre innlegg har ikke inneholdt et eneste personangrep, eller krav om at noen må gå.

For det tredje er vi overbevist om at hvis Grimstad kommune skal leve opp til sine mål og visjoner, og de forventninger innbyggerne skal ha til kommunen, må vi våge å ta denne saken med det alvoret den krever. Det betyr også at en må stille de vanskelige spørsmålene i åpenhet, og forvente å få svar på dem i åpenhet.

I innlegget er det også en rekke beskyldninger mot Venstre i Grimstad. Vi deler ikke Bognøs oppfatning av historien. Vi stiller når som helst opp for å debattere Venstres rolle, men vi tror ikke saken er tjent med at dette blir en debatt om debatten, eller hvilket parti som har vært flinkest. La oss fokusere på innholdet i rapporten og de utfordringene den reiser.

Denne saken krever en åpen diskusjon og et bredt engasjement

Denne saken krever en åpen diskusjon og et bredt engasjement. Ingen sitter i dag med alle svarene, men hvis ikke spørsmålene blir stilt, får vi kanskje aldri vite, og aldri ryddet opp. I den åpne diskusjonen frem mot behandling savner vi både Høyre, KrF og flere andre partier.

Foreløpig har Høyres bidrag bestått i å be om full gjennomgang av alle avtaler, det er bra. Men å sette spørsmålstegn ved selve rapporten, slik man har gjort, det er underlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**