ÅRSMØTE I VEFSN VENSTRE

, Foto: privat

Onsdag 25. januar 2017 kl. 19.00 – 21.30 Fru Haugans Hotel

Saksliste

1. Åpning, konstituering av årsmøte (valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere)
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Godkjenning av styrets Årsmelding 2016
4. Kommunestyregruppens Årsmelding fra 2016
5. Godkjenning av regnskap 2016
6. Godkjenning av budsjettforslag 2017 / kontingentsats for 2018
7. Handlingsplan for 2017
8. Valg av styret med vara, revisor og valgnemnd
9. Valg av utsendinger til Årsmøte Nordland Venstre i Bodø 11. – 12. februar 2017
10. Innkomne saker / endring av vedtekter / politiske uttalelser / debatt

Dokumentasjon på regnskap, budsjettforslag og årsmelding samt valgkomiteens forslag til styret vil bli lagt fram på møtet. Frist for å fremme forslag til politiske uttalelser og andre forslag som ønskes tatt opp til behandling på årsmøtet må sendes til styret v/leder innen mandag 23.januar 2016.

Franziska Wika, leder i Vefsn Venstre

Mosjøen, 03. januar 2017

[email protected]
Mobil: 41511939

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**