Revisjonens rolle må avklares

Grimstad Rådhus, Foto: Grimstad Adressetidende

Dette er innlegget fra dagens Agderposten og Grimstad Adressetidende. Det er leder i Grimstad Venstre Anne Mo Grimdalen og Odd Bjørn Ness som står bak teksten.

De aller fleste vil vel tro at når Grimstad kommune betaler to millioner kroner for revisjon, bør revisjonen oppdage at det betales ut millionbeløp uten at det finnes kontrakter; uten at tjenester er levert; uten at det finnes budsjettmessig dekning; i strid med interne instrukser og lov om anskaffelser.

Revisjonen har i et notat til kontrollutvalget redegjort for sine arbeidsoppgaver og rolle på bakgrunn av innkjøpene i helsesektoren. I redegjørelsen sier de ikke noe om pålegg i henhold til kommuneloven: Revisjonen skal forebygge og avdekke misligheter og feil, foreta revisjon av internkontrollen, kontrollere at utbetalinger skjer etter anvisning, og at betingelsene for utbetaling foreligger. Dette gjelder også for Grimstad kommune og Aust-Agder revisjon IKS.

Vi har flere ganger hevdet – med ovenstående og innkjøpene i helse og sosial som bakgrunn – at revisjonen ikke kan ha gjort jobben sin. Men det kan hende vi tar feil. Revisjonen og kontrollutvalget mener det. For å få en uhildet avklaring på spørsmålet, foreslo vi at også revisjonen skulle inkluderes i granskningen. Er det noen som burde ønsket det, er det revisjonsselskapet. For å bli renvasket, og slippe å ha en tvil hengende over seg. Er det noen som burde sørget for det, så er det kontrollutvalget, som på vegne av kommunestyret har ansvar for at revisjonen gjør jobben sin.

Anledningen ble ikke benyttet. Hvis det skulle vise seg at revisjonen har gjort jobben sin så godt som det kan forventes i henhold til kommunelov og forskrifter, må kontrollutvalg og kommunestyre vurdere hva som må opprettes av tilleggskontroll for å forhindre gjentakelser.

At rådmannen lover å forbedre rutiner og internrevisjon, er ikke tilstrekkelig. Administrasjonen skal kontrolleres. Det er derfor det i kommuneloven er fastsatt at det skal være kontrollutvalg og revisjon, og at det er egne paragrafer (§§ 77 og 78) som beskriver hvilke ansvar de har.

Vi ser også alvorlig på at granskingen ble stoppet

Vi ser også alvorlig på at granskingen ble stoppet. Det ble gitt signaler – og framkom et ønske fra granskerne – om ytterligere gransking. Det er vår vurdering at kommunestyret i sitt vedtak åpnet for det.

Vi får ikke gjenskapt tillit til det som skjer før alle spørsmål er avklart. Dette er også den beste måten å ivareta de ansatte på – ikke ved å la spørsmål forbli ubesvart.

Et ansvarlig tilbakeblikk er nødvendig, før en med alvor og entusiasme ser framover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**