Årsmøte Sogndal Venstre

Sveinung Rotevatn
Sveinung Rotevatn, Foto: Sveinung Bråthen

Årsmøtet vert 31. januar 2017 kl 18.30. På Fylkeskommunehuset i Leikanger.

Årsmøtet startar felles med Leikanger Venstre der stortingsrepesentant Sveinung Rotevatn vil orientera og ta imot synspunkt og spørsmål. Så vert det ei felles matøkt. Deretter vert det adskilte årsmøte.

Sakliste årsmøte Sogndal Venstre:

1. a) Merknad til innkalling

b) Merknad til saklista

c) Val av møteleiar

d) Val av referent

e) Val av to medlemer til å underskrive møteboka

2. Årsmelding og rapport frå gruppeleiar.

3. Rekneskap

4. Vedtekter: På årsmøtet 2016 vart det vedteke å få vedtektene på

nynorsk. Styret legg fram Venstre sine lokallagsvedtekter omarbeida til

nynorsk som forslag.

5. Kontingent ( 175,- nasjonal 75,- fylke 50,- lokalt = kr 300,-

6. Val ( Valnemd: Halvor Gregusson, C. Knagenhjelm og Jo Marius

Bøyum.

8. Politiske fråsegner frå årsmøte og framlegg til fråsegner fylkesårsmøte

11-12. feb. ( kan vera aktuelt å samordna med Leikanger Venstre)

9. VO-utval

10. Stortingsvalet ( Kapanje-utval)

 

Fjærland 12. jannuar 2017

Sogndal Venstre v/ Hans Haugen

mob: 97003631 e-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**