Resolusjon fra Nes Venstres årsmøte til Akershus Venstre

Nytt sentralstyremedlem, Solveig Schytz, Foto: Morten Skåningsrud

Årsmøtet i Nes Venstre vedtok å oversende en resolusjon til årsmøtet i Akershus Venstre.
Vedtaket kom etter en god debatt om erfaringene høstet etter siste fire års samarbeidsavtale. Nes Venstre er tydelige på at de ønsker et regjeringsskifte. Resolusjonen er oversendt fylkesleder i Akershus Venstre Solveig Schyts.

Nei til utvanning av Venstres verdigrunnlag
I forbindelse med stortingsvalget 2017 mener Nes Venstre det er svært viktig at Venstre gjenerobrer sin plass som et tydelig, borgerlig, sosialliberalt sentrumsparti. En av Venstres kjerneverdier har alltid vært at beslutninger skal fattes nærmest mulig den berørte part. Derfor anser Venstre lokaldemokratiet som svært viktig. Da kan ikke Venstre støtte en regjering der alt skal sentraliseres, bestemmes på øverste nivå, og alle rettigheter lovfestes. Venstre må ikke la seg lure til selv å lage overordnede motløsninger til fløypartienes forslag, men stå trygt på at de fleste utfordringer og problemstillinger er best tjent med å løses lokalt- tilpasset demografi, geografi og kultur. Løsningen er ikke øremerking av midler til stortingsbestemte hjertesaker, men god kommuneøkonomi.

Nes Venstre mener at de siste årene som støtteparti til en Høyre- FrP- regjering har gjort at vi har beveget oss vekk fra vår tradisjonelle posisjon i det politiske bildet. Vi har blitt med i dragsuget på sentraliseringsreformer som ikke er kunnskapsbasert, der erfaringer fra Sverige (politireformen) og Danmark (kommunereformen) for å nevne noen, ikke er vektlagt i reformarbeidet. Vi mener Venstre har fått til noen store seire i samarbeidet, men at vi i alt for stor grad blir stående med «skylda» for de upopulære tiltakene. Venstre blir stående tilbake som et rent miljøparti, da all annen Venstrepolitikk drukner i støyen. Dette er vi ikke tjent med i lengden. Norge trenger et sosialliberalt Venstre som mener noe om mer enn miljø, ulv, fattige barn og likestilling for kvinner. Fremfor alt må Venstre igjen løfte blikket og føre en politikk som fungerer for hele landet, og ikke først og fremst har som fokus å rette på byproblemer.

Nes Venstre mener det må være uaktuelt å inngå som støtteparti eller i regjeringssamarbeid med fløypartier i norsk politikk etter valget i 2017. Dette bør kommuniseres tydelig og absolutt i forkant av valget, uten at det gis åpning for å tolke hvor vi står. Lokallagene må kunne stå med rak rygg i valgkamparbeidet, og svare tydelig når velgerne spør hvem vi vil og ikke vil samarbeide med de neste fire årene.
Venstre har lang tradisjon for å bygge bro i norsk politikk og samarbeide på tvers av partier for å finne gode løsninger. Nes Venstre ber årsmøte Akershus Venstre ta stilling til hvor langt Akershus Venstre mener disse broene kan gå, før konstruksjonen ryker, og partiet faller helt sammen.

Vedtatt på Nes Venstres årsmøte 12. januar 2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**