Frivillighetsmidlene i Nordre Aker bør økes til 1,5 millioner

Foto: Nordre Aker Venstre

Det vedtok et enstemmig årsmøte i Nordre Aker Venstre forrige uke. Det var Ingeborg Briseid Kraft, leder i Nordre Aker Venstre og nestleder i bydelsutvalget i Nordre Aker, som hadde sendt inn forslaget om å øke frivillighetsmidlene. Hun er glad for å ha lokallaget i ryggen når hun nå vil jobbe for å få gjennomslag for dette i bydelsbudsjettet for 2018.

Tror du det er mulig å få flertall for et slikt forslag?

– Ja, det tror jeg absolutt. Høyre uttalte før valget at de mente frivillighetspotten burde være på hele 2 millioner kroner, og også Fremskrittspartiet sa at frivillighetsmidlene burde økes i forhold til dagens nivå. Hvis de andre partiene holder valgløftene sine er det flertall for forslaget før vi i det hele tatt har startet budsjettforhandlingene.

Ingeborg er også nestleder i Kultur- og oppvekstkomiteen, som er den komiteen som behandler søknadene om frivillighetsmidler. I fjor fikk komiteen inn 73 søknader. – Vi måtte gjøre harde prioriteringer og det var flere gode prosjekter som ikke fikk støtte. Frivilligheten i Nordre Aker blomstrer, og jeg skulle ønske bydelen hadde enda mer å bidra med.

I tillegg til å kunne dele ut mer frivillighetsmidler, håper Ingeborg at flere av søknadene vil være rettet mot integrering. I 2016 bosatte Nordre Aker 75 flyktninger og det er sannsynlig at bydelen vil komme opp i et tilsvarende tall for 2017. – Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i arbeidet med å inkludere disse i lokalsamfunnet, sier hun.

Mener du at bydelen har råd til å øke frivillighetsmidlene med 500.000?

– Det vil selvsagt være en prioritering, men jeg mener det er en lur prioritering. Ikke bare genererer frivillighet aktivitet verdt langt mer enn den økonomiske støtten, det har også en forebyggende funksjon. På lang sikt vil det å satse på frivillighet lønne seg økonomisk.

Ingeborg minner om at nesten halvparten av befolkningen i Norge bidrar med frivillig arbeid hvert år. – Det er av stor betydning for samfunnet at frivillighetskulturen i Norge fortsetter også i fremtiden, og vi politikere må derfor ta vare på og bygge opp under frivilligheten, avslutter hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**