Årsmøte i Kristiansund Venstre avholdt 12. januar 2017

Ragnhild Helseth

Asgeir Bahre Hansen ble gjenvalgt som lokallagsleder da Kristiansund Venstre avholdt sitt årsmøte i Gamle Tinghuset på Kongens Plass torsdag 12, januar 2017.

Dagsorden var ordinære årsmøtesaker og behandling av forslag til politiske uttalelser. Elisabeth Fahsing og Per O. Sefland i valgkomitéen hadde sendt årsmøtet sin innstilling. Møtet ble ledet av Asgeir Bahre Hansen, og Odd W.Williamsen ivaretok sekretæroppgaven.
Årsmelding og regnskap 2016 ble lagt frem og vedtatt.

Politiske uttalelser vedtatt:
1. Norge trenger et musikalsk samspilløft
2. Brønnplugging: Arbeid til mange, viktig for miljøet
3. Nye næringer for kystfolket

Asgeir Bahre Hansen ble gjenvalgt som leder.

Styret for 2017 har følgende sammensetning:

Leder: Asgeir Bahre Hansen, gjenvalg, 1 år
Styremedlemmer valgt for 2 år: Hanne Farnes, kasserer; Tord Nygård, nestleder og Odd W Williamsen, sekretær og VO-leder
Styremedlemmer Oddbjørn Reiten og Toivo Brennløkken, ikke på valg, 1 år igjen
Styremedlem Hanne Farnes, ny, for 1 år
Varamedlemmer for 1 år: Hans Kristian Gaarden og Stig Frode Herigstad. Styret får fullmakt til å supplere varalista.
Bystyregruppas leder Ragnhild Helseth tiltrer styret.

Valgkomité 2018: Per O. Sefland, gjenvalg og Elisabeth Fahsing, gjenvalg
Revisor: Bjørn Eeg, 1 år, gjenvalg

Utsendinger til fylkesårsmøtet i Ålesund 4.-5.2.2017: Asgeir Bahre Hansen, Toivo Brennløkken og Hanne Farnes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**