Norge trenger et musikalsk samspilløft

Orkester, pexels.com

Politisk uttalelse fra årsmøtet i Kristiansund Venstre 12. januar 2017

Amatørorkestre og semiprofesjonelle orkestre betyr mye for at levende symfonisk musikk blir spredt i hele landet. Samspill må satses på for å sikre rekruttering.

Det må etableres et nasjonalt prosjekt med målsetting å rekruttere til symfoniorkestre som er drevet av frivillige. Det vil være av stor betydning for å bringe videre kunnskap og opprettholde miljø. Å spille i et orkester er en livslang hobby, der alder, kjønn og språk er underordnet. Musikken er et felles uttrykk. For de kommuner og regioner som har egne orkestre drevet av frivillige organisasjoner, så er de en viktig faktor for integrering av tilflyttere fra både inn- og utland. Og de er en viktig arbeidsplass for profesjonelle musikere som gruppeledere og instruktører.

Kristiansund Venstre sitt årsmøte 2017 vil ha en nasjonal satsing på rekruttering til symfoniorkestre drevet som frivillige foreninger. Det trengs finansiering av konsertprosjekter og seminarer spesielt tilrettelagt for inkluderende medvirkning av kulturskoleelever og tilflyttere, og med et mellomledd som særlig appellerer til målgruppa unge musikere. Ordningen må administreres enkelt og ubyråkratisk. La oss få et nasjonalt musikalsk samspilløft!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**