Stortinget må bruke tvang i Ryfylke

Strandbuen 20.01.2017

På tide med ny kommune i ytre Ryfylke

Strand Venstre mener den pågående kommunereformen må resultere i en framtidsrettet kommunestruktur med nye kommuner som har sterke nok fagmiljø til å løse morgendagens utfordringer. Et sentralt mål for reformen må også være at avgjørelser og oppgaver som i dag blir tatt hånd om på høyere nivå blir flyttet ned til kommunestyrene og det lokale demokratiet. To eksempler kan være tannhelse og videregående skoler som i dag er fylkeskommunens ansvar.

Skal de nye kommunene kunne ta på seg slike oppgaver må de være av en viss størrelse. Minst 15 000 innbyggere la Vabo-utvalget til grunn i sin utredning i 2014. Strand, Forsand og Hjelmeland har i dag tilsammen 16 578 innbyggere (3. kvartal 2016). Disse kommune er dessuten tett knyttet sammen som ett felles bo -og arbeidsmarked og har lenge hatt flere interkommunale samarbeid. Politireformen legger også disse tre kommunene til grunn for det nye Søre Ryfylke lensmannsdistrikt.

Forsand ble knyttet betydelig nærmere til Strand på 1990-tallet da det åpnet ny vei over Botsheia og Lysefjordbrua erstattet trekantsambandet Oanes-Lauvik-Forsand. Hjelmeland ble knyttet tettere sørover med åpning av den nye Svo-tunnelen langs den rasutsatte strekning ved Tysdalsvatnet. Og Ryfylke står samlet bak kravet om at det må bygges lang Årdalstunnel. Disse samferdselsprosjektene sammen med de enorme mulighetene til å løse oppgaver gjennom internett gjør det tydelig at tiden er moden for en ny kommunestruktur i Ytre Ryfylke.

Forsand kommunestyre har vedtatt å slå seg sammen med Sandnes kommune. En slik kommune vil være avhengig av at et privat ferjeselskap skal se seg tjent med å drive sambandet Oanes-Lauvik for å sikre internkommunikasjon. Det finnes det ingen garanti for. Ferje eller ei: det vil være mye lengre mellom Forsand og Sandnes enn mellom Forsand og Jørpeland. Hvis nærhet til tjenestene spiller noen rolle er dette den minst hensiktsmessige alternativet. En slik sammenslåing vil også være ødeleggende for Ryfylkeidentiteten ettersom Lysefjorden da blir den del av Nord-Jæren.

Fylkesmannen i Rogaland har i sitt forslag til ny kommunestruktur foreslått at Strand og Forsand blir slått sammen og at Hjelmeland på sikt blir en del av denne kommunen. Hjelmelandspolitikerne som tidligere har sagt nei til sammenslåing har på bakgrunn av dette tatt opp igjen forhandlingene med Strand og skal avholde ny folkeavstemning 24. januar. Hvis resultatet denne gang bli positivt vil det være enda et argument for at Forsand blir værende i Ryfylke.

Med bakgrunn i fylkesmannens anbefaling vil Strand Venstre be regjering og Storting bruke alle midler for å realisere en ny sterk kommune i ytre Ryfylke med Strand, Forsand og Hjelmeland.

 

Vedtatt av årsmøtet i Strand Venstre 17. januar 2017.

 

Mer om kommunesammenslåing i Ryfylke kan du lese her:

Nye Sandnes blir en robåt-kommune

http://strandbuen.no/politikk/vil-bruke-tvang/19.11251

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**