Åpenhet, likebehandling og samarbeid

Uttalelsen gjelder innkjøpssaken i Grimstad Kommune, Foto: Grimstad Kommune

Denne uttalelsen ble vedtatt på årsmøtet vårt mandag kveld. Den handler om den mye omtalte saken knyttet til innkjøp i helse og omsorg i Grimstad Kommune. Med dette gir årsmøtet sin støtte til kommunestyregruppas arbeid med å sikre ytterligere jobbing med denne saken.

Åpenhet, likebehandling og samarbeid – også når det er krevende

Det siste året har Grimstad Kommune hatt en alvorlig sak knyttet til innkjøp i helse og omsorg. Mange har sterke meninger knyttet til saken, media har vært svært interessert i den, og den har også påvirket de ansatte i kommunen i stor grad. Alvoret i saken, både lovmessig, men også personal- og brukermessig, gjør at Grimstad Venstre må fortsette arbeidet med å komme til bunns i saken. Og når dette er ryddet opp i, skal vi sammen med resten av Grimstad vende et optimistisk blikk fremover.

Det er ikke opp til Grimstad Venstre alene å behandle saken. Vi ønsker et godt grunnlag for å ta et klart grep om saken – sammen med et bredt kommunestyre. Da må saken granskes ytterligere. Dette er ikke for å bidra til spekulasjoner, men for å avkrefte og forhindre nettopp dette. Derfor vil vi heller ikke trekke konklusjoner hverken i retning av lovbrudd, konsekvenser for involverte eller lignende, før vi har nok fakta på bordet.

Intensjonen til Grimstad Venstre med dette arbeidet er derfor å gjenskape tilliten til den kommunale forvaltningen slik at innbyggerne føler seg ivaretatt, og bidra til at arbeidsmiljø og arbeidsklima for de ansatte i kommunen bedres. Alle de dyktige ansatte i Grimstad Kommune må få anledning til å jobbe under trygge og ryddige forhold. Det fortjener de.

Venstre har i kommunestyret, både i denne perioden og tidligere, jobbet hardt for å ivareta de svakeste og mest utsatte i samfunnet. Dette er et arbeid kommunestyregruppa med stolthet har gjort i felleskap. Her har vi heldigvis både tidligere og nå hatt ildsjeler med både engasjement og kompetanse. Dette arbeidet fortsetter. Det som også er viktig fremover er at man holder seg innenfor lovverk, avtaler og rutiner. Dette skal Grimstad Venstre bidra til.

Grimstad Venstre har i sitt partiprogram en uavhengighetserklæring med blant annet følgende setning: “Venstre står for åpenhet, likebehandling og samarbeid. Dette vil vi fortsatt skal kjennetegne Venstres arbeid i Grimstad.” Vår rolle i innkjøpssaken skal også leve opp til denne erklæringen. For disse prinsippene blir ekstra viktige når sakene er krevende.

..når dette er ryddet opp i, skal vi sammen med resten av Grimstad vende et optimistisk blikk fremover

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**