Folk først

Grimstad Venstre setter med denne uttalelsen folk først., Foto: NN

Her er den politiske uttalelsen om regjeringssamarbeid, som ble vedtatt på mandagens årsmøte i Grimstad Venstre. Vi tar med oss uttalelsen til fylkesårsmøte i Agder.

Siden forrige stortingsvalg har Venstre, sammen med KrF, hatt en samarbeidsavtale med Høyre/Frp-regjeringen. Denne avtalen har gitt Venstre anledning til å påvirke regjeringens politikk i stor grad, og vi får gjennomslag for viktige politiske saker med bakgrunn i denne avtalen. På tross av dette bør Venstre avslutte samarbeidet med en H/Frp-regjering ved det kommende valget.

Venstre setter folk først. Venstre har i sitt prinsipprogram satt folk først med blant annet 10 liberale prinsipper. I programmet har vi følgende visjon: “Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.” Og denne visjonen suppleres med det vi definerer som selve skillet mellom et sosialliberalt parti mot andre partier: ”Vi ønsker en stat som aktivt bekjemper sosial urettferdighet i samfunnet.” Dette er gamle, gode prinsipper, men Venstre er også et parti som erkjenner at den sosiale liberalismen aldri står stille, men er i stadig utvikling.

Vi opplever at de sosialliberale verdiene til Venstre ikke går sammen med Regjeringens, og da veier disse verdiene tyngre enn gjennomslag i enkelte saker. For selv om vi erkjenner at prinsippene stadig er i utvikling, må vi ikke gå bort fra selve verdigrunnlaget. Det sosialliberale verdigrunnlaget hvor medmenneskelighet og respekt for enkeltmennesket står sterkt.

Med den avstand som er mellom Venstres prinsipper og regjeringens politikk og retorikk, ønsker Grimstad Venstre å si klart i fra: Vi ønsker ikke et tilsvarende samarbeid ved neste stortingsvalg. Vi vil holde oss til det sosialliberale prinsippet: Vi setter folk først.

Grimstad Venstre setter folk først

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**