Nyhetsbrev fra bystyregruppa for desember

Bystyrerepresentantene
Bystyrerepresentantene. Fra venstre: Jon Gunnes, Trond Åm, Lucie Kathrine Sunde-Eidem og Erling Moe., Foto: Cathrine Dillner Hagen

Her er nyhetsbrev fra bystyregruppa for desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Liberal kafe
Trond Åm var innleder på Liberal kafe der tema var «Lokalisering av storbyhall i Trondheim». Det kom mange på møtet, og en god del var beboere fra Øya.

Bystyremøter
8. og 15. desember var det bystyremøter. Fra Venstre møtte Jon Gunnes, Lucie Katrine Sunde-Eidem, Erling Moe og Trond Åm. Bente Kjøsnes møtte som vara i møtet 8. desember.

Noen av sakene som ble behandlet:
– Byromstrategi for Trondheim
– Budsjett 2017
– Lokalisering og bygging av storbyhall i Trondheim

I saken om byromstrategi 8. desember holdt Trond Åm innlegg om hvilke byrom som er viktigst å prioritere i saken om byromstrategi, og sa også at det er viktig at barneaktiviteter tillegges større vekt i byromstrategien. Han fikk flertall for et forslag på bakgrunn av innlegget sitt.

I bystyrets møte 15. desember klarte Venstre å mobilisere et flertall av bystyret for å støtte den dramatiske og ekstraordinære situasjonen i Aleppo, Syria ved å bevilge kroner 1.000.000,- til Røde Kors sitt arbeid med syriske flyktninger i nærområdet.

I budsjettet for 2017 har Venstre fått gjennom flere viktige saker. Blant disse er mer penger til skolehelsetjenesten og kulturskolen, økt lærertetthet på 1.-4. trinn, og flere døgnåpne bibliotek.

I media i desember
Jon Gunnes uttalte til Adresseavisen at Venstre ikke kan støtte en fremtidig regjering der Frp er med. Han mente at budsjettkaoset var årsaken til Venstres kraftige fall på meningsmålingene i desember. Saken kan leses her.

Bydelsavisa Strinda skrev flere artikler om skolegudstjenester der de snakket både med skoler og politikere. Jon Gunnes var blant politikerne som ble intervjuet. Saken kan leses her.

Jon Gunnes var gjest i ukens Podcast hos Adresseavisen. Der snakket han om regjeringssamarbeidet. Her kan du høre podcasten.

I forbindelse med statsbudsjettet fikk Venstre gjennom 500 nye studieplasser innen IKT der NTNU får 70 nye studieplasser. Jon Gunnes uttalte seg positivt om de nye studieplassene. Saken kan leses her.

Trond Åm hadde flere medieoppslag i forbindelse med Nidarøsaken i desember.

Ønsker du å ta opp saker?
Ønsker du at våre politikere skal ta opp saker eller stille spørsmål til formannskapet eller bystyret? Ta kontakt med den enkelte representant eller kontakt vår politiske rådgiver. Kontaktinformasjon står på forsiden til Trondheim Venstre på www.venstre.no/trondheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**