Derfor bryter vi samarbeidet

Arnt Gunnar Tønnessen, Foto: Jo Straube

Her er pressemeldingen Grimstad Venstres kommunestyregruppe, sammen med styret, sendte ut torsdag kveld. Dette er gjengitt i Adressa og Agderposten.

Etter grundige vurdering i kommunestyregruppen og med støtte fra styret i Grimstad Venstre, har Venstre besluttet å gå ut av samarbeidet med KrF, AP og SP i Grimstad.

Den utløsende årsaken til dette er helsekjøpsaken.

Vi mener at den har vært dårlig håndtert administrativt, men også fra politisk ledelse. Etter rapporten ble lagt frem i begynnelsen av desember opplever vi at man har vært mer opptatt av å legge dette bak seg, enn å svare på de utfordringer som rapporten stiller oss overfor. Venstre har vært svært opptatt av å komme til bunns i denne saken, og å samarbeide for å få til gode vedtak som sikrer oss at vi oppnår dette, samtidig som en peker ut en god vei fremover. Venstre har gjentatte ganger vært i kontakt med samarbeidspartiene, og de øvrige partiene, for å få på plass gode og samlende vedtak i kommunestyrets møte mandag 30.1.
Senest mandag 23.1 sendte vi ut en åpen invitasjon til alle partiene med forslag som tok opp i seg både tidligere forslag fra Venstre og forslag fra ordfører og varaordfører, og åpnet for videre dialog. Disse henvendelsen har ikke blitt besvart hverken fra ordfører Kjetil Glimsdal, varaordfører Per Svenningsen, eller gruppelederne i AP og KrF. Istedenfor blir vi presentert et ferdig forhandlet resultat som er utarbeidet mellom disse partiene og Høyre. Dermed har de to største samarbeidspartiene vist at de i denne svært alvorlige saken ikke ønsker å samarbeide med Venstre. Det tar vi herved konsekvensen av.

I tillegg mener vi at en unnskyldning til kommunes innbyggere og kommunens ansatte hadde vært på sin plass

Forslaget som blir presentert for svakt på flere felt. Blir det vedtatt får vi ikke vedtak om å få på plass antikorrupsjonsregler. Vi får ikke politisk behandling av helsekjøp for over 1,5 mill som er betalt for men ikke levert. Vi får ikke styrket varslervernet. Vi får ikke en politisk vurdering av hvordan vi har organisert tilsynet med kommunens virksomhet, og vi får et vedtak om videre gransking som er altfor tynt. I tillegg mener vi at en unnskyldning til kommunes innbyggere og kommunens ansatte hadde vært på sin plass, det legger ikke AP, KrF og Høyre opp til.
Vi vil stemme for de punktene som vi mener er gode, men sammen med andre fremme andre forslag der vi mener det må til.

For det videre arbeidet i kommunestyret betyr bruddet at vi ikke lenger er bundet av samarbeidsavtalen, men at vi vil stemme i tråd med vårt valgprogram, og vår vurdering fra sak til sak. Vi vil også høsten 2017 legge frem vårt eget budsjettforslag.

Gruppeleder, Arnt Gunnar Tønnessen

Styreleder, Anne Mo Grimdalen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**