Noen gode vedtak, men vi er ikke fornøyd

Arnt Gunnar Tønnessen under mandagens kommunestyremøte, Foto: Livestream, Grimstad Kommune

Mandag kveld gjorde kommunestyret noen gode vedtak i granskingssaken. Men et flertall på 18 mot 17 har sagt nei til å ta grep som vi mener er helt nødvendig.

Vi skal ikke gå i gang med å lage regelverk knyttet til antikorrupsjonsarbeid, noe som burde vært gjort for lenge siden. Vi får ikke en egen politisk sak med mulighet for regresskrav på de 1,5 millioner som kommunen har betalt for tjenester som ikke er levert. Heller ikke får vi en orientering om varslervern og regelverk knyttet til dette. Og om vi får en gjennomgang av epost, skal henge over organisasjonen og diskuteres på nytt senere. Alle hadde vært tjent med å få et klart vedtak nå.

Venstre mener også at det minste kommunestyret kunne gjort for å vise at vi tar saken på ytterste alvor hadde vært å innlede vedtaket med denne formuleringen:

«Kommunens folkevalgte skal ivareta innbyggernes behov, forvalte fellesskapets penger, og fremfor alt ivareta tilliten innbyggerne har gitt de folkevalgte og administrative ledere på en måte som gjør innbyggerne og ansatte stolte av kommunen sin. Kommunestyret beklager at Grimstad kommune i helsekjøpsaken ikke har levd opp til de forventninger som kommunens innbyggere skal ha til kommunen. Samtidig beklager vi påkjenningen denne saken har påført de mange dyktige medarbeiderne som hver dag leverer gode tjenester til kommunens innbyggere.»

Venstre vil følge opp alt dette, og vi vil ta ordføreren på ordet når han i kommunestyremøtet sa dette var gode forslag. Så vi vil jobbe aktivt for at dette er tema som settes under debatt, og blir fulgt opp gjennom konkrete vedtak i løpet av perioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**