Venstrelederen besøkte Kristiansund onsdag 25.januar

Venstreleder Trine Skei Grande, "Kristiansund Venstre"

Kulturhus og museum, høgskolecampus og olje- og havbruk sto på programmet da Venstreleder Trine Skei Grande besøkte Kristiansund 25.januar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Et viktig mål for besøket var å bli oppdatert om planene for nytt kulturhus som skal romme Operaen i Kristiansund (OiK) og Nordmøre museum (SNM). Venstre gikk i sitt alternative statsbudsjett inn for full finansiering av nytt Opera- og kulturhus over en periode 2017 til 2020.

Omvisning i kulturbyen
Venstreleder Trine Skei Grande deltok sammen med vår stortingsrepresentant Pål Farstad og politisk rådgiver Åsmund Prytz. Det var lagt opp til et tett program. Dagen startet med omvisning i Festiviteten. Inne i storsalen var prøver foran årets Operafestuker i full gang. Fra Festivitetstrappa utenfor fikk Venstrelederen se ned på tomta der det planlagte kulturhuset skal ligge. Videre ble de besøkende vist nåværende lokaler for museet og biblioteket.

Kulturhus for opera, museum bibliotek og kulturskole
Sentrale aktører i arbeidet med realisering av planlagt Opera- og kulturhus og museum møttes deretter til samtale i Kongens Plass 1 sine lokaler. Tilstede var Operaen i Kristiansund v styreleder Bjarne Elde og operasjef Line Lønning Andresen, Stiftelsen Nordmøre museum v styreleder Einar Lund og direktør Ståle Tangen, kultursjef Eigunn Stav Setre, Kristiansund kommune, fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen, Møre og Romsdal, Kristiansund Bibliotek ved enhetsleder Elisabeth Soleim, Kristiansund Kulturskole sin enhetsleder Stein Åge Sørli, ordfører Kjell Neergaard (Ap), varaordfører Ragnhild Helseth (V), lokallagsleder Kristiansund Venstre Asgeir Bahre Hansen og nestleder i Møre og Romsdal Venstre Toivo Brennløkken.

Næring og høyere utdanning
Tema for ettermiddagens møte var næring og høyere utdanning. Innledere var styreleder Kathrine Stokke Gjestad og daglig leder Jøran Gården fra Høgskolesenteret, Helge Hegerberg, rådgiver olje og energi Kristiansund kommune og Asgeir Bahre Hansen, daglig leder Knudtzon Bølgen Innovasjon AS og lokallagsleder Kristiansund Venstre. Her deltok styret i Kristiansund Venstre, og lokallagslederne fra Nordmørekommunene var også invitert
.
Høgskolesenteret la frem sin strategiplan for Campus Kristiansund, et arbeid der Pål Farstad sin innsats for å skaffe penger til prosjektering via statsbudsjettet har vært av største betydning for å kunne begynne langtidsplanlegging for et varig tilbud om høyere utdanning i Kristiansund.

Situasjonen i oljenæringa og muligheten som nye leteområder utenfor kysten av Midt-Norge gir vår region, ble beskrevet og drøftet av Helge Hegerberg. Petroleumsvirksomheten og leverandørindustrien er og vil være av største betydning for Kristiansundsregionen fremover. Hegerberg viste også til at det var etter forslag fra Venstre i Formannskapet ved representanten Arne Tryggeseth at Oljeutvalget i Kristiansund ble etablert i 1970.

Asgeir Bahre Hansen tok i sitt innlegg for seg muligheten innen bioøkonomi, og særlig arbeidet som foregår for å kultivere og bearbeide tang og tare fra havet, og det å få til bedre utnytting av skog for verdiskaping i vårt område.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**