Årsmøteuttalelse: Venstre ønsker å avvikle reklame på barnekino i Sarpsborg

kimenkino.no

Venstre ønsker å avvikle reklame på barnekino i Sarpsborg.

På Sarpsborg kino vises det reklame før barnefilmer. På fjernsyn er det forbud mot reklame særlig rettet mot barn, og reklame skal ikke sendes ti minutter før og etter barneprogram, men dette gjelder ikke i like stor grad på kino. Sarpsborg Venstre mener at Sarpsborg bystyre bør fatte et vedtak som sier at reklame før typiske barnefilmer ikke skal godtas. I markedsføringsloven står det at man skal vektlegge om handelspraksisen er rettet direkte mot barn, og at det ikke er lov med direkte kjøpsoppfordringer til barn. Sarpsborg Venstre mener at man derfor bør avvikle all reklame på typiske barnefilmer på Sarpsborg kino.

Uttalelsen er vedtatt på Sarpsborg Venstres årsmøte 22.01.17

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**