Årsmøteuttalelse: Venstre vil tillate private sykehjem og omsorgsboliger i Sarpsborg

Foto: colourbox.com

Venstre vil tillate private sykehjem og omsorgsboliger i Sarpsborg.

Sarpsborg kommune mottar hver uke om lag 20 nye søknader på sykehjemsplasser og omsorgsbolig. Kommunen klarer ikke å mette forespørselen alene, og Sarpsborg Venstre vil la private aktører starte og drive sykehjem og omsorgsboliger som et supplement.

Venstre mener at det er god kvalitet over eldreomsorgen i Sarpsborg og at det er kommunen selv som må gi tillatelse og sette de rammer en privat aktør skal arbeide innen. Venstre ønsker også en bestemmelse hvor man ikke kan ta ut utbytte fra driften, velkommen.

Opprettelse av supplerende private helseinstitusjoner vil føre til økt sysselsetting i kommunen og økt variasjon mellom tilbudene som gis. Likevel anser Sarpsborg Venstre at økt tilgjengelighet for de eldre i Sarpsborg det fremste argumentet.

 

Vedtatt som uttalelse ved årsmøtet 22.01.17

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**