Styresammensetning i 2017

Foto: Venstre

Lokallagets styre består i 2017 av:

Leder: Margrethe Motzfeldt

Kasserer: Lars Melland

Styremedlem: Øystein Ellingsen

Styremedlem: Bente Opstad

Varamedlem: Martine Lindh Løkke

 

Valgkomité

Berit Smedsrud

Kamran Bayandder

 

Revisor

Guttorm Halvorsrud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**