Årsmelding for 2016

Årsmelding for 2016
Styret i Mandal Venstre har i årsmøteperioden bestått av Kristian (leder) Trond (nestleder og skriver) Sigurd Bjørn (styremedlem og økonomiansvarlig), Henning (styremedlem og studieleder) Kristina(styremedlem). Stein Inge (vara) og Ingvild(vara).
Unn har vært kasserer og sammen med Sigurd Bjørn lagets medlemmer i budsjettgruppa.
I perioden har laget hatt 19 åpne gruppemøter, 4 styremøter, 3 åpne møter og ett åpent politisk verksted.
Ingvild, Sigurd Bjørn, Stein Inge og Kristian var delegater til Fylkesårsmøtet i Agder Venstre
Kristian var med i nominasjonskomiteen for stortingsvalget.
Henning har lagt ned et godt og spennende arbeid i klima og energigruppa.
Ingvild og Sigurd Bjørns innsats i Bystyret omtales i politisk regnskap. Ellers er det gledelig å melde at Ingvild er Agder Venstre sin 2. kandidat til Stortinget. 1. kandidaten er Petter Toldnæs fra Lillesand.
Laget har i årsmøteperioden holdt 3 åpne møter – ett om solenergi, ett om hav og havets ressurser og ett om plastforsøpling av havet.
I forbindelse med budsjettet for Mandal kommune, inviterte laget medlemmene til et politisk verksted.
I forbindelse med en landsdekkende markering av menneskerettighetene for mindreårige asylsøkere 9 april, holdt Sigurd Bjørn appell i Vrimlehallen på Mandal vgs.
Mandal Venstre har hatt på trykk 4 leserinnlegg – alle med en klima og/eller miljøvinkling. Vi har også hatt ett hovedoppslag i LA om farlig bruk av gummigranulater på kunstgressbanene, og 4 sider i Fædrelandsvennen om flomfaren knyttet til endrede nedbørsmønstre og havstigning.
Ellers har både Ingvild og SBK jevnlig vært redaksjonelt omtalt i LA.
Styret vil konkludere med at Mandal Venstre har gjennomslag i mediene. I perioden har Mandal Venstre også gitt medlemmene et ambisiøst tilbud om åpne møter og populære foredrag.
Ikke desto mindre er det en like klar konklusjon at engasjementet og deltakelsen blant medlemmene av Mandal Venstre, står mye tilbake å ønske.
Samarbeidet i laget er godt. Det leveres veldig mye bra politikk. Vi har mye å være stolte av. Leder vil særskilt peke på Ingvild, Sigurd Bjørn, Unn, Henning og Stein Inge, som alle bidrar til at Mandal Venstre er en politisk faktor å regne med – en stemme som blir hørt.
Like fullt trenger lokallaget tilførsel av nytt politisk blod.
Etter leders syn har styret i den nye årsmøteperioden to hovedutfordringer: Jobbe for å gjøre et best mulig stortingsvalg for Venstre. Det er ikke helt utenkelig at Venstre kan få to mandater fra Agder på Stortinget – og da har Mandal igjen en stortingsrepresentant. En god innsats i valgkampen kan gi energi også til det andre hovedmålet, som er å øke engasjementet og deltakelsen fra medlemmene.
Kristian Røssaak – leder av Mandal Venstre
Mandal 21. 1. 17
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**