Reint hav og kamp for neonatal

Fylkesårsmøte i Ålesund 4.-5. februar 2017., Kristian Stråmyr

Møre og Romsdal vil kjempe både mot de store miljøutfordringene og for de aller minste barna.

Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre har løftet fram flere saker som de mener er ekstra viktige.

Øverst på lista står kravet om et framtidsretta ferjetilbud med nye ferjer tilpasset nasjonale teknologi- og utslippskrav. Fornyelse av ferjene vil både gi en betydelig reduksjon av klimautslipp og utviklingsoppdrag til høykompetente skipsverft langs kysten. Møre og Romsdal Venstre mener det må være en selvfølge at Stortinget nå følger opp sine egne miljømålsetninger med penger.

Nært knyttet til dette punktet er et av de andre punktene på lista: Reint hav og et krafttak på en slik satsing.

  • Reint hav er og har vært av mine viktigste kampsaker, sier Pål Farstad, som har en periode på Stortinget bak seg og er klar for å kjempe videre for å sikre reine kyst- og havområder.
  • Vi har lenge sett grelle eksempler på fisk og sjøpattedyr som er fulle av plast, senest grånebbhvalen som stranda utenfor Bergen tidligere i uka. Nå vil vi ha handling. Nå vil vi ha opprydding.

Fylkesårsmøtet foreslår også at et punkt om rydding av havet for plast skal inn i stortingsprogrammet til Venstre.

I tillegg vil Møre og Romsdal Venstre at utgreiing om lyntog fra Ålesund knyttet mot aksen Oslo-Trondheim skal utredes ut kommende stortingsperiode.

Kamp for neonatal

Meldinga om at tilbudet ved neonatal avdeling ved Ålesund sjukehus står i fare fikk Møre og Romsdal Venstre til å bruke ekstra tid på denne saken.

  • Vi vil at tilbudet i Ålesund må styrkes, ikke svekkes. Fagmiljøet må sikres og hensyn til foreldre og barn må komme først. Denne avdelinga må vi hegne om, dette blir et politisk arbeid vi må starte på straks, dette haster, sier Farstad.

Den siste resolusjonen fra Møre og Romsdal Venstre handlet om kvoteflyktninger og mindreårige asylsøkere under overskriften «En varm og rettferdig asyl- og flyktningpolitikk»

Fylkesårsmøtet sier at Norge har en viktig arv å ta vare på når det gjelder å hjelpe folk som er på flukt fra krig og fattigdom. Møre og Romsdal Venstre mener Norge har kapasitet til å ta i mot flere av FNs kvoteflyktninger enn de vel 3000 som Norge skulle ta i mot i 2016. Norge må ta sin del av ansvaret, og i stedet for å legge ned og nedbemanne flyktningmottak, bør Norge ha et fast høyere tall på kvoteflyktninger.

I punktet sier Møre og Romsdal Venstre også at en streng asylpolitikk for enslige mindreårige er umenneskelig og må opphøre. De ønsker i samband med dette blant annet at barnevernets omsorg må gjelde alle barn under 18 år og at man må stanse praksisen med å bruke røntgen til å aldersbestemme asylsøkere.

God politikk

Pål Farstad sier resolusjonsarbeidet under fylkesårsmøtet viste at Møre og Romsdal Venstre er et fylkesparti med ønske om å drive god politikk på mange fronter.

  • Her var mange gode forslag, og de som ble valgt bekrefter Venstre som miljøparti og parti som legger til rette for et godt liv uavhengig av tilfeldigheter vi fødes inn i og tilfeldigheter som rammer oss i livet. Dette er politikk som jeg gleder meg til å drive valgkamp for og kjempe for på Stortinget.

Les alle resolusjonene i fulltekst under:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**