Uttalelse: Guidesertifisering ved Norsk Hotellhøgskole nå

Universitetet i Stavanger, Foto: Mette Vabø

“Guide” er i dag en ubeskyttet tittel. Rogaland Venstre vil har nasjonal sertifisering for guidetjenester ved Norsk Hotellhøgskole, Universitetet i Stavanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Reiselivet opplever en sterk vekst. Stadig flere turister besøker landet. Cruisetrafikk og besøk via andre reiseoperatører stiger sterkt. På Vestlandet er det ikke uvanlig at et stort antall cruiseskip besøker destinasjonene samtidig. Beregningene viser at ett cruiseskip genererer inntil 10 turistbusser, til hver buss er det vanlig å knytte minimum en guide.

Guide er en ubeskyttet tittel, det er ingen offentlig ordning som ivaretar guideutdanning og det finnes ikke noen offentlig kvalitetskontroll

Lite regulert bransje
Guidetjenester tilbys gjennom formidlere, som kan være private byråer, turistkontorer eller Visit- selskaper. Norske guider arbeider stort sett på basis av oppdragsavtaler med formidleren, med en avtalt time- eller oppdragspris. Bransjen er åpen, i mange områder lite regulert, det er en stor mangel på kompetente guider. I kjølvannet av den store veksten innenfor reiselivet, er det fremkommet kritikk av kvaliteten på noen av de guidetjenestene som tilbys. Useriøse formidlere har også blitt kritisert av offentlige myndigheter som Arbeidstilsyn osv. for ikke å følge lovpålagte retningslinjer.

Ingen kvalitetskontroll
Guide er en ubeskyttet tittel, det er ingen offentlig ordning som ivaretar guideutdanning og det finnes ikke noen offentlig kvalitetskontroll. Det finnes lokalt flere seriøse formidlere som driver guideopplæring på selvstendig basis, men også formidlere som har guideopplæring i samarbeid med NGF. Ved siden av disse finnes det formidlere der det er blitt avdekket svært mangelfull opplæring, grov utnyttelse av guidene osv.

Finnes fagplan, men ikke finansiering
Norges Guideforbund har hatt utdanning av guider som sin hovedoppgave helt fra forbundet ble startet. Det er utarbeidet en fagplan som dekker de temaer som en guide bør beherske, og det inngår en praktisk opplæringsdel som bla. inneholder guideteknikk, lokal kunnskap om destinasjonen, førstehjelp, guiding i buss osv. NGF har organisert en skriftlig og praktisk eksamen som har ført til et eksamensbevis.

Norges Guideforbund hadde også kontakt inntil august 2016 med UiS om å få inn deres fagplanen i enda mer organiserte former. Dessverre måtte prosessen settes på is på grunn av manglende finansiering. Dette er meget beklagelig, siden det kunne ha vært gjerne starten på en nasjonal sertifiseringsprogram i høyere utdanning.

Rogaland Venstre vil:
• Sette en nasjonalsertifiseringsordning på dagsorden for å kvalitetssikre guidetjenester i Norge.
• Jobbe for en nasjonal sertifisering for guidetjenester ved Norsk Hotellhøgskole ved Universitet i Stavanger.

Vedtatt på Rogaland Venstres årsmøte 4.-5. februar 2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**