Uttalelse: Sats enda mer på omstillingsfylket Rogaland

Stavanger by

Rogaland Venstre vil ha en langt mer offensiv satsing på omstillingen i Rogaland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Rogaland har alltid vœrt fylket som har stått for mye av verdiskapningen i Norge gjennom den maritime nœringen, sjømat, fiske, industri, landbruk, olje og gass. Tidligere spådommer om nedgang og krise har blitt gjort til skamme gjennom en imponerende gründerånd og ønske om å skape verdier. Nærheten til sjøen og verden for øvrig har alltid vært vårt konkurransefortrinn og det vil det fortsette å vœre. Kompetansen vi har bygd opp tar vi med oss inn i fremtidens nye nœringer.

Rogalendingen har møtt tøffe tider med vilje til omstilling og tilpasning til nye tider. Gründerånd og nytenkning har stått sterkt i tøffe og gode tider. I dag har Rogaland mange arbeidsledige som følge av nye tider innenfor petroleumsnæringen. Omstillingen tar tid og krever innsats og investeringer.

Eksport av kompetanse og teknologi

Rogaland Venstre ønsker en økt offentlig satsing på fremtidens Rogaland, gjennom å bidra til raskere omstilling for deler av petroleumsnæringen, slik at kompetanse og teknologi i større grad kan eksporteres ut i verden. Eksempelvis har den maritime nœringen vist en enorm evne til omstilling etter at markedet på sokkelen ble kraftig redusert. Flere har funnet alternativ beskjeftigelse i offshore vind i Tyskland, Nederland Danmark og England.

Rogaland Venstre mener at statlige midler må bidra til bygging av et fullskala testanlegg for offshore havvind. Den ideelle plasseringen for dette er i Rogaland. Utenfor kysten av Karmøy har Marine Energy Test senter allerede bygget opp ett testområde med konsesjon til flere vindmøller og kabler fra land.

Rogaland Venstre mener at statlige midler må bidra til bygging av et fullskala testanlegg for offshore havvind

Mer fornybart, bedre skattesystem

Flere av offshore entreprenørselskapene har også funnet alternativ beskjeftigelse i fornybarmarkedet, det samme har verftene. Rogaland Venstre ønsker også at det gjennom økte skattefunnmidler gis bidrag til økt teknologiutvikling innen fornybar. Petroleumsnæringen i Rogaland har mye kompetanse som kan skape ny teknologi for eksport.

Det er viktig å sikre det norske eierskapet i Rogalandsbedriftene. Dette er med på å sørge for at arbeidsplasser blir her, at de utvikles og bidrar til lokal omstilling i globaliserte markeder. Da er det viktig at norske eiere sikres et skatteregime som er like gunstig som utenlandske eiere. Rogaland Venstre vil ha en rask justering eller endring av formueskatten, slik at den tilpasses norsk eierskap i norske bedrifter.

Gjennom tilpasninger i skattesystemet, statlig satsing på teknologiutvikling, forskning og eksport, vil Rogaland sikres flere nye varige arbeidsplasser som er verdiskapende, bærekraftige og bygger på den Rogalandske kompetansen.

 

Vedtatt på Rogaland Venstres årsmøte 4.-5. februar 2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**