Vellykket årsmøtehelg

Foto: Tove Eivindsen

I helga var det årsmøter for Venstre-fylkeslagene i Trøndelag. Der ble det vedtatt mye god politikk, blant annet å flytte ut statlige arbeidsplasser fra Oslo, og å senke billettprisen på kollektivtransport.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Over 80 delegater var samlet på Scandic Nidelven for å vedta ny politikk, samt å gjøre ytterligere forberedelser før fylkeslagene skal sammenslås til Trøndelag Venstre i februar 2018.

En av de viktige sakene som ble vedtatt samlet av fylkeslagene, er at det må flyttes ut flere statlige arbeidsplasser fra Oslo. Landbruksdirektoratet og Finanstilsynet er nevnt som eksempler på institusjoner som kan flyttes ut. Det er foreslått at Landbruksdirektoratet bør flyttes til Steinkjer, der man allerede har stor kompetanse gjennom blant annet Mære landbruksskole.

– Vi ønsker å spre statlige arbeidsplasser til der det er hensiktsmessig og der det finnes stor kompetanse på området, slik det gjør nettopp i Nord-Trøndelag, sier André Skjelstad, Nord-Trøndelag Venstres stortingskandidat.

En annen viktig sak som ble vedtatt, er at Nord- og Sør-Trøndelag Trøndelag Venstre vil gå inn for å senke prisen på månedskort på kollektivtrafikk med 100 kroner.

– For meg er det et viktig grep for å få flere til å velge kollektivt. I tillegg ønsker vi å bygge dobbeltspor og elektrifisere strekningen Trondheim-Værnes, slik at vi endelig kan få på plass et flytog. Toget skal gå oftere, det skal være raskere og det skal ikke minst være billigere, konstaterer Jon Gunnes, stortingskandidat for Sør-Trøndelag Venstre.

Nå vender fylkeslagene blikket mot februar 2018 og årsmøtet som skal fusjonere fylkeslagene til Trøndelag Venstre. Årsmøtene har valgt et arbeidsutvalg som skal sørge for at sammenslåingen av fylkeslagene går så knirkefritt som mulig. I tillegg har årsmøtet valgt en valgkomité som skal fremme forslag til det første styret i Trøndelag Venstre.

Årsmøtene ønsker til slutt å sende en spesiell hilsen til Tråante 2017:

Fylkesårsmøtene i Sør- og Nord-Trøndelag Venstre gratulerer med Samenes nasjonaldag 6. februar. Vi er glade for å holde våre fylkesårsmøter i Trondheim, i Tråante, samtidig med at den store jubileumsuka for samenes første landsmøte starter.

Lykke til med dagen og hjertelig til lykke med 100-årsfeiringen!

Lahkoe saemiej åålmegebiejjine, jïh jïjnjh lahkoeh dejnie nasjonaale aavoedimmine Tråante 2017!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**