Jon Gunnes håper Trondheim får mer penger til klimatiltak

Jon Gunnes
Jon Gunnes, Foto: Cathrine Dillner Hagen

I formannskapets møte 7. februar ble saken Klimasats 2017 behandlet. Her kan kommunen søke om penger til klimatiltak. Dette er et tiltak Venstre fikk gjennom i statsbudsjettet for 2016, og som ble videreført med 150 millioner kroner i år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

I fjor fikk Trondheim bare 250 000 kroner. Det ble Jon Gunnes skuffet over. Han ba derfor i november om at søknadene fremover skal opp til politisk behandling i formannskapet før søknadene ble sendt inn.

– Kommunen bommet på søknadene i fjor. Den gang var det ikke politisk behandlet. Det blir det heldigvis nå. Noen av disse søknadene er jeg usikker på om er innenfor, mens andre er gode søknader som jeg håper vi får penger til. Det er én uke til søknaden skal inn, og jeg håper flere tiltak tas med i søknaden.

Gunnes trekker frem sykkelparkering som et tiltak kommunen bør søke om penger til.

– Flere byer fikk penger til sykkelparkering i fjor. Det søkte ikke vi på. Vi har et stort potensiale for å legge forholdene bedre til rette for å stimulere mer til rette for sykling.

I møtet fremmet Gunnes følgende tilleggsforslag:
«Formannskapet ber rådmannen vurdere nye klimatiltak det kan søkes støtte til innen fristen den 15. februar. Et eksempel kan være sykkelparkering med god sikkerhet og kvalitet i Midtbyen og ved idrettsanlegg.»

Forslaget ble vedtatt mot én stemme.

Nå blir det spennende å følge med på om Trondheim kommune får mer penger til klimatiltak i år enn i fjor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**