Styret for 2017

Styret i Voss Venstre for 2017 – valt på årsmøtet 23.01.2017*:

Leiar:
Frédéric Larsen

Styremedlemar:
Anne-Jorunn Ryum Møen (attval, 2 år)
Frédéric Larsen (attval, 2 år)
Kristian Østrem (ny, 1 år)

Ikkje på val:
Jorunn Ytrefjord
Margunn Torget Østrem
Kolbjørn Blikås
Katrina Øvsthus Stavenes

Varamedlemar:

1. Leif Helge Vevatne (ny, 1. vara)
2. Elin Seim
3. Bjarne Rene
4. Hilde Klette
5. Knut Olav Nestås

Revisor:
Torstein Gunnarson (ny – erstatter Kristian Østrem)

*Det vert vedteke at styret skulle konstituere seg sjølv. Leiar vert valt av styret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**