Møteplan Bodø Venstre 2017

Bodø Venstre fortsetter den gode tradisjonen med å ha møter mandager før komité og bystyremøtene, der vi avholder styremøter før bystyremøtene og debattmøter før komitémøtene, da sakskartet og nødvendigheten av den politiske debatten er fyldigere til komitémøtene.

06. februar – Konstituerende styremøte

27. februar – Medlemsmøte kl 18:00 med besøk av Trine Skei Grande

06. mars – Styremøte med dialogmøte kl 19:00

27. mars – Styremøte kl 19:00

03. april – Dialogmøte kl 19:00

08. mai – Styremøte kl 19:00

05. juni – Dialogmøte kl 19:00

12. juni – Styremøte kl 19:00

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**