Fordeler 1 800 arbeidsplasser over hele landet

Nå forsterker Venstre, Høyre og Frp arbeidsmarkedet i hele landet ved å vurdere utflytting og nyetablering av ytterligere 1 200 arbeidsplasser på Sør- og Vestlandet, i Midt-Norge, i Innlandet og i Nord-Norge, Ill: Venstre

– Norge er et langstrakt land med mange kloke hoder. Vi trenger et variert arbeidsmarked over hele landet, og det er viktig at flere fagmiljøer etableres også utenfor hovedstaden. Derfor er vi glad for å ha fått gjennomslag for en jevnere fordeling av statlige arbeidsplasser i Norge, sier Venstres stortingsrepresentant André N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

De siste 10 årene er det blitt om lag 10.000 flere statlige arbeidsplasser i hovedstaden. Det er 54.000 statlige arbeidsplasser i hovedstaden, flere enn i de 13 neste byregionene til sammen. Under den rødgrønne regjeringen økte antallet statlige arbeidsplasser med omtrent 24 000. En stor andel av disse ble lagt til hovedstaden.

Som en motvekt til denne sentraliseringen har Venstre i inneværende Stortingsperiode, sammen med regjeringen, allerede flyttet ut eller nyetablert rundt 600 arbeidsplasser utenfor Oslo. Dette gjelder bl.a. klageorgan for helsetjenester (Bergen), Sykehusbygg (Trondheim), Valgdirektoratet (Tønsberg) og Politiets regnskapstjenester (Kristiansund).

- Vi ønsker oss levende lokalsamfunn i hele Norge, og et mangfoldig arbeidsmarked. Venstre er også opptatt av at statlig makt i størst mulig grad skal være spredd over hele landet.

André N. Skjelstad, stortingsrepresentant for Venstre

Levende lokalsamfunn

– Vi ønsker oss levende lokalsamfunn i hele Norge, og et mangfoldig arbeidsmarked. Venstre er også opptatt av at statlig makt i størst mulig grad skal være spredd over hele landet. Derfor har vi gått inn for en kommune- og regionreform som flytter makt nedover. Av samme grunn ønsker vi også å ha en jevnere fordeling av statlige arbeidsplasser i Norge, påpeker Skjelstad.

– Dette er en merkedag som gir nye kompetansearbeidsplasser for unge som ønsker å bo og arbeide utenfor hovedstaden. Det er et viktig tiltak mot sentralisering sier Venstres André N. Skjelstad

Nå forsterker Venstre, Høyre og Frp arbeidsmarkedet i hele landet ved å vurdere utflytting og nyetablering av ytterligere 1 200 arbeidsplasser på Sør- og Vestlandet, i Midt-Norge, i Innlandet og i Nord-Norge. Med dette har Venstre og regjeringen lagt et høyt ambisjonsnivå for målet om en desentralisering av statlige arbeidsplasser.

– Dette er en merkedag som gir nye kompetansearbeidsplasser for unge som ønsker å bo og arbeide utenfor hovedstaden. Det er et viktig tiltak mot sentralisering. Varierte fagmiljøer rundt omkring i hele landet er bra for Norge. Utflyttingen gir nye kompetansearbeidsplasser for unge som ønsker å bo og arbeide utenfor hovedstaden, og vil være et viktig tiltak mot sentralisering, fortsetter Skjelstad.

Utflytting i dialog med de ansatte

Omorganisering og utflytting av arbeidsplassene er krevende for virksomhetene og spesielt de ansatte som blir berørt. Derfor legger regjeringen og Venstre opp til en grundig vurdering av aktuelle lokaliseringer for virksomheter som skal flyttes.

– Utflyttingen vil være krevende for fagmiljøene som i dag finnes i hovedstaden. Venstre og regjeringen kommer til å sørge for at utflyttingen skal skje på en ordnet måte, og selvsagt i tett dialog med de ansatte. Vi har gode ordninger i staten som sørger for at ansatte får god oppfølging og tilrettelegging, enten de ønsker å flytte med arbeidsplassen, eller velger å slutte. Vi kommer til å følge nøye med og forsikre oss om at disse prosessene skjer på en måte som ivaretar de ansatte og deres behov, sier Skjelstad.

Han understreker at de som ønsker å flytte med arbeidsplassen sin skal i størst mulig grad bli hjulpet til dette. Utvalget av hvilke etater som skal flyttes ut er gjort i tett kontakt med departementene for å sikre at prosessen ikke svekker det offentlige tjenestetilbudet.

– Det er viktig at statlige arbeidsplasser i framtiden i økende grad blir lokalisert i hele landet. For Venstre er det en spesielt viktig seier at denne utflyttingsrunden ikke bare har omfattet de største byene, men også et bredere tverrsnitt av landet, avslutter Skjelstad.

Hele avtalen mellom Venstre, Høyre og Frp kan du lese her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**