Uttalelse: Elevboliger for videregående skoler i Nord-Norge

(Foto: Dreamstime.com)

Uttalelse fra Nordland Vesntres årsmøte 12/2-17

Fylkene i Nord-Norge er blitt stemplet som verstinger i statistikken over frafall fra videregående skoler. Finnmark har aller flest elever som faller fra. Fylkets prosentandel på elever som fullfører videregående skole innenfor normert tid var på 55 % i 2015. Troms og Nordland lå på 66-67 %. I landet for øvrig lå gjennomsnittet for å fullføre videregående skole innenfor normert tid på 73,5 %. Nordland er det fylket i landet med flest borteboende elever, mens i Finnmark bor en tredjedel av elevene borte.

Noen velger å knytte frafallet i skolene opp mot at flere i alderen 15 til 16 år må flytte hjemmefra. For noen blir det for dyrt å flytte inn til byene. For andre er utleiemarkedet så sprengt at det er umulig å finne steder å bo.

Å flytte hjemmefra i så ung alder er ikke lett. Flere må flytte til nye byer, og ikke alle ender i samme klasser eller på samme videregående studieretninger som tidligere medelever. Det er heller ikke gitt at alle foresatte har økonomi til å hjelpe elevene som må flytte på hybel.

Derfor mener Nordland Venstre at det trengs elevboliger. Gjennom elevboliger kan man sikre borteboere en sosial krets med andre elever i samme situasjon. Elevboligene vil i tillegg gi et utleiemarked som forholder seg til Lånekassens stipendordning. Borteboende elever møter akkurat de samme utfordringene som studenter, og trenger den samme støtten som denne gruppen. Elever i videregående er trolig mindre forberedt på en tilværelse borte fra familien enn studenter ved universitetet.

Skal noe skje med frafallet, må nye tiltak prøves ut. Nordland Venstre vil derfor gjennomføre en prøveordning med fylkeskommunale elevboliger. Tiltaket bør først prioriteres i de kommunene med flest borteboende elever.

Nordland Venstre vil innføre en prøveordning med fylkeskommunale elevboliger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**