Mandal forbyr bruk av gummikuler i kunstgress

Varaordfører Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) og ordfører Alf Erik Andersen (FrP) med håndfull gummikuler som de har samlet opp ved kunstgressbanen i Idrettsparken i Mandal. Nå har bystyret vedtatt at det skal bli slutt på bruken av den miljøfarlige plasten., FOTO: Jarle R. Martinsen / Fædrelandsvennen

 

Fellesforslaget fra som ble vedtatt, så slik ut:

  1. Bystyret vil kreve at Mandalskameratene bruker miljøvennlige granulater, som ivaretar både brukernes helse og hindrer spredning av forurensende mikroplast, for ny 9´er kunstgressbane i Idrettsparken. Jmf budsjettvedtak 2017.
  2. Mandal kommune ønsker å ha høy aktivitet året rundt på våre anlegg. Rådmannen må, innen sommeren 2017, legge frem plan og forslag til tiltak for å begrense spredning av gummigranulater for eksisterende baner. Eventuelle økte kostnader kan legges inn i budsjett for 2018, økonomiplan 2018-2021. Planen må også omfatte tiltak for oppsamling av fyllgranulater slik at flest mulig av disse kan tilbakeføres banene.
  3. Bystyret ber om at det utarbeides forslag til fremdrift innen oktober 2017 med kostnadsestimat for utskifting av gummigranulat for kommunens eksisterende kunstgressbaner. Rådmannen legger frem et kostnadsoverslag over ulike alternativer ved å bytte til miljøvennlige alternativer på de eksisterende banene. Den nye fyllmassen skal ivareta brukernes helse og hindre spredning av mikroplast. Bystyret foretar deretter nye vurderinger og prioriteringer, slik at valgte strategi kan tas inn i budsjett/økonomiplan 2018-2021. Videre må det jobbes for å erstatte svinn av gummigranulat med miljøvennlig granulat.
  4. Bystyret ber om at Mandal kommune kontakter Norges Fotballforbund og aktuelle leverandører og uttrykker et sterkt ønske om å delta i et prøve-/pilotprosjekt med miljøvennlige granulater på en ny kunstgressbane, og innsamling av granulat fra eksisterende baner.
  5. Dersom det kommer sentral utredninger som ivaretar intensjonen i pkt 2 og 3, samkjøres dette utredningsarbeidet. (punkt som ble lagt til det opprinnelige forslaget)

Link til Fædrelandsvennens artikkel: http://www.fvn.no/nyheter/Mandal-forbyr-bruk-av-gummikuler-i-kunstgress-697941b.html

Link til Lindesnes Avis artikkel: http://www.l-a.no/nyheter/Krever-at-MK-bruker-miljovennlig-granulat-pa-kunstgressbanen-567125.html

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**