Finnmark Venstre vil bryte med Frp i regjering

I 2013 gikk Venstre til valg på et regjeringsskifte som skulle bidra til økt satsing på kunnskap, på verdiskapning og på en miljø- og klimapolitikk som sikrer fremtidige generasjoners levekår. Vi gikk også til valg på å føre en human asylpolitikk i tråd med Norges internasjonale forpliktelser.

Avstanden til Frp er for stor særlig på klima, distrikt/landbruk og flyktninger/integrering til at det er aktuelt med regjeringssamarbeid. Norge trenger ikke mer mørkeblå politikk i en tid der mange land stenger mennesker ute og forskjellsbehandler med bakgrunn i religion og etnisitet, og benekter de åpenbare klimaendringene som finner sted.

Finnmark Venstre vil ha blågrønn regjering med Høyre og KrF etter valget i 2017

Det er disse partiene som står oss nærmest på viktige områder som næringsliv, skole, en raus behandling av flyktninger og forbedring av barns oppvekstvilkår.

Til tross for at vi ikke har vært med i sittende regjering har Venstre oppnådd vesentlige politiske gjennomslag i samarbeidet med Høyre/Frp regjeringen. Men det er Finnmark Venstre sin oppfatning at vi ikke kan være fortsette å være et støtteparti for en regjering som er så sterkt preget av en ytterliggående populistisk politikk som frontkolliderer med Venstres sosialliberale ideologi.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**