Til innhold
Arve Paulsen

Velkommen til Hammerfest Venstre.

Bli medlem i vårt lokallag!

Hammerfest Venstre er et sosialliberalt parti. Vi vil skape et samfunn der folk har frihet til å forme sitt eget liv samtidig som vi tar ansvar for hverandre og miljøet. Å være liberal innebærer en sterk tro på menneskets frihet, skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse.

Venstre er, som eneste parti, uavhengige av særinteresser og lobbyorganisasjoner. Vi kan derfor kombinere høyresidens viktige fokus på verdiskaping med venstresidens trygge fellesskapsløsninger. Vi setter folk først.

Vi trenger deg på laget! Bli med og ta ansvar for miljøet, for fremtidens borgere, for de fattigste og for folk som faller utenfor. Bli medlem her.

 • Skole og oppvekst

  For Venstre er det å sikre en trygg og god oppvekst for alle barn en av de viktigste oppgavene vi som fellesskap må løse.

 • Miljø og klima

  Venstre gjør det enklere å leve miljøvennlig.
  Hver eneste dag tar vi valg som har konsekvenser for miljøet. Venstre vil gjøre det enkelt og lønnsomt å ta de valgene som er best for natur, miljø og klima.
  Hammerfest Venstre er sterkt kritisk til beslutningen om å gi utslippstillatelse for avgangsmasser fra Nussirs planlagte kobbergruve i Repparfjorden.

 • Omsorg og fellesskap

  En god velferdsstat trenger ikke være der hele tiden. Men du skal være helt trygg på at den er der når du trenger det.

 • Næring og verdiskaping

  Om neste generasjon skal ha et like trygt og godt arbeidsmarked som oss, må vi legge til rette for dem som vil skape nye arbeidsplasser nå.

Bli frivillig

Ønsker du å hjelpe oss i valgkampen? Meld deg som frivillig via dette skjemaet