Uttalelse: Ingen kompromiss – kampen mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja fortsetter

Foto: Saima Akhtar

Nordland Venstre vedtok vedlagte uttalelse under sitt årsmøte 12. februar:

Etter 15 år med kunnskapsinnhenting fraråder miljøfaglige instanser petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

I juni 2016 ratifiserte Norge Parisavtalen, som et av de første landene. Det betyr at Norge skal redusere egne utslipp av klimagasser med 40 prosent innen 2030 i forhold til nivået i 1990, og bli et lavutslippssamfunn i 2050. Dette innebærer at vi må̊ slippe ut 23 millioner tonn færre CO2- ekvivalenter i 2030 enn det vi gjør i dag. Petroleumssektoren står for nesten en tredjedel av norske CO2-utslipp. Klimaendringene må̊ påvirke den nasjonale petroleumspolitikken. Både nasjonale klimamål og det internasjonale målet om å redusere temperaturstigningen til 1,5 grader, tilsier at betydelige deler av norsk olje og gass bør forbli urørt.

En rapport fra Nærings- og Fiskeridepartementet viser mulighet for 5000 nye arbeidsplasser innen nye marine næringer, biomarin industri og reiselivsnæringen. Sammenlignet vil olje- og gassutvinning i dette området kunne gi mellom 400 og 1100 arbeidsplasser, fra Namsos til Tromsø, forutsatt ilandføring og en oljepris på̊ 100 dollar. Det finnes allerede over 6500 fornybare arbeidsplasser innen fiskeri og reiseliv i Lofoten, Vesterålen og Senja. Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er blant verdens mest produktive og sårbare. 70 prosent av fisken som høstes i de norske kommersielle fiskeriene befinner seg i dette området i egg-, larve- eller yngel-stadiet.

Kampen mot åpning av petroleumsvirksomhet i havområdene rundt LoVeSe må kjempes til den er vunnet. Kun et varig vern av de sårbare havområdene Lofoten, Vesterålen og Senja er godt nok.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**