Bardufoss må fortsatt være hovedbase for helikoptre

Uttalelse fra Troms Venstres årsmøte
Finnsnes 18.2.2017

Stortinget vedtok i LTP 2008 og gjentok i 2012 at Bardufoss flystasjon skulle være hovedbase for Forsvarets helikoptre. Høsten 2016 gjorde imidlertid Stortinget et vedtak der Bardufoss´ status som hovedbase ble fjernet. Venstre vil på det sterkeste tilrå at Stortinget omgjør dette vedtaket. Det er investert mye i oppbyggingen av helikopterfunksjonene på Bardufoss med nylig ferdigstilling av en hangar til ledelsesbygg og verksteder. Hæren har kontinuerlig bruk for helikoptre for å være operativ for beredskap, øvelser og utdanning. Den sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier at samhandlingen mellom Luftforsvaret og Hæren må være tettere i nord, der Norge har de største områdene å forsvare til havs og på land. For å sikre et slikt tyngdepunkt må det sterke flykompetansemiljøet videreføres, også ved at vedlikehold og ledelse av 139 luftving forblir på Bardufoss,

Ved siden av helt nødvendig helikopterstøtte til Hæren, er det avgjørende viktig at man opprettholder den tjenesten helikoptrene på Bardufoss har og har hatt for sivil redning og beredskap. Vi viser til klare uttalelser fra Hovedredningssentralen for Nord-Norge, fylkesmannen og politimesteren i Troms angående betydningen av helikoptrene på Bardufoss for å støtte det sivile samfunn.

Troms Venstre har en klar forventning om at Stortinget gjør vedtak om å gjenopprette hovedbase for helikoptre på Bardufoss. Det gir best mulig ressursutnyttelse og best mulig forsvar av landet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**