Venstre vil ha 200 arbeidsplasser til Grimstad

I kveldens kommunestyremøte, mandag, stiller vi spørsmål til ordføreren:

Landbruksforvaltningen med inntil 200 arbeidsplasser kan bli lagt til Agder. Venstre mener at Grimstad peker seg ut som naturlig lokalisering og vil derfor stille følgende spørsmål til ordføreren i kommunestyret mandag 27.2.

Som Grimstad Adressetidende skriver i sin leder lørdag 18.2. har Venstre på Stortinget sammen med Regjeringen utarbeidet en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser som vil bidra til å styrke arbeidsmarkedet i hele landet, og skape nye muligheter både for folk og lokalsamfunn.

Forrige uke ble det kjent at 630 arbeidsplasser blir lokalisert utenfor Oslo så langt, men det kommer opp mot 1200 i neste runde. Det gjelder både nyetablering og utflytting. En av de aktuelle utflyttingene er landbruksforvaltningen, som har i underkant av 200 stillinger lokalisert i Oslo i dag. Dette er en av tre statlige etater som er aktuelle for Agder.

Som kjent er Grimstad den største landbrukskommunen på Agder, og det sammen med den viktige foredlingen av landbruksprodukter, fagmiljøet som alt finnes her og vår beliggenhet, gjør at Venstre mener Grimstad er en ypperlig kandidat til å få lokaliseringen av landbruksforvaltningen.

Inntil 200 arbeidsplasser vil bety mye for kommunen, og vil kunne styrke landbruksnæringen spesielt, men også være viktig for mange andre arbeidsplasser knyttet til landbruk og landbruksprodukter.

Vi vil på det grunnlaget spørre om ordføreren vil ta initiativ til å få disse statlige arbeidsplassen hit?

Det vil i så fall være naturlig så raskt som mulig å samle støtte i regionen, og starte påvirkning mot sentrale myndigheter for å få til dette.

Tekst av: Arnt Gunnar Tønnessen, gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**