Nyhetsbrev fra bystyregruppa for januar

Bystyrerepresentantene
Bystyrerepresentantene. Fra venstre: Jon Gunnes, Trond Åm, Lucie Kathrine Sunde-Eidem og Erling Moe., Foto: Cathrine Dillner Hagen

Her er nyhetsbrevet fra bystyregruppa for januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Bystyremøte
26. januar var det bystyremøte. Fra Venstre møtte Jon Gunnes, Lucie Katrine Sunde-Eidem, Erling Moe og Bente Kjøsnes.

Noen av sakene som ble behandlet:

  • Evaluering av Miljøpakken 2016
  • Lovlighetskontroll – Sak 122/16 Vintervasskleiva, søknad om dispensasjon, rekkefølgekrav

I saken ”Evaluering av Miljøpakken 2016” fikk Jon Gunnes flertall for et forslag om flere sykkeltiltak i Midtbyen, blant annet at det er på tide å få gjort om Olav Tryggvasons gate til miljøgate med god tilrettelegging for sykling.

– Sykkelsatsingen har stoppet litt opp. Det forundrer oss. Når Nordre avlastningsvei ble ferdigstilt, var det et klart mål om at Olav Tryggvasonsgate skulle bli miljøgate. Nå er det på tide å få til miljøgate slik at syklistene kommer seg bedre frem i midtbyen. Jeg foreslår derfor at vi nå sier noe om at sykkeltiltak i midtbyen må prioriteres, sa Jon Gunnes.

I saken om dispensasjon fra rekkefølgekrav i Vintervasskleiva stemte Ap, Høyre, Frp og Pensjonistpartiet for at Gråkallen vinterpark får dispensasjon fra å bygge gang- og sykkelvei opp Fjellseterveien.

I media i januar
Trond Åm reagerer på NTNUs planer om å bygge i Høgskoleparken. Han sa til Adresseavisen 5. januar at politikerne må delta i debatten om campusutviklingen, og ikke vente til saken kommer til bystyret. Saken kan leses her.

I kulturkomiteens møte 10. januar ble planene for kulturhuset Dora 3 presentert for komiteens medlemmer. – Vi trenger kreative innspill som dette for å gjøre kulturbyen Trondheim bedre, sa Erling Moe til Adresseavisen. Saken kan leses her.

I bystyrets møte 26. januar stemte Ap, Høyre, Frp og Pensjonistpartiet for at Gråkallen vinterpark skal få dispensasjon fra å bygge gang- og sykkelvei opp Fjellseterveien. Her er link til saken i Adresseavisen.

Ønsker du å ta opp saker?
Ønsker du at våre politikere skal ta opp saker eller stille spørsmål til formannskapet eller bystyret? Ta kontakt med den enkelte representant eller kontakt vår politiske rådgiver. Kontaktinformasjon står på forsiden til Trondheim Venstre på www.venstre.no/trondheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**