Øker tilbudet om videreutdanning for lærere

Iselin Nybø
Iselin Nybø, Foto: Sveinung Bråthen

1. mars går fristen ut for å søke videreutdanning for lærere til høsten. – Noe av viktigste vi kan gjøre i skolen er å øke tilbudet som gir lærere enda mer kompetanse i fagene de underviser i. Derfor er vi glad for at tilbudet nå styrkes ytterligere i 2017, sier Venstres Iselin Nybø, nestleder i Stortingets utdanningskomité.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

I fjor søkte over 10.000 lærere videreutdanning. Det var en økning 25 prosent fra 2015.

Flere studieplasser

I 2017 er det bevilget nesten 1,3 mrd. kr. til videreutdanning, etter en styrking av tilbudet i budsjettforliket mellom Venstre, Høyre, Frp og KrF. I 2013 var det 2300 studieplasser for lærere og skoleledere, mens tilbudet var oppe i 6300 i 2016. De endelige tallene for 2017 vil ikke foreligge før etter opptak og er bl.a. avhengig av søknaden til ulike fagtilbud.

Iselin Nybø peker på at det er en utfordring at det er langt flere lærere som søker videreutdanning enn det er plasser.

– Det er en fantastisk utvikling at flere søker, og at langt flere har fått tilbud de siste årene. Budsjettøkningen betyr at enda flere lærere får tilbud om videreutdanning i 2017. Samtidig viser interessen at dette er en satsing som må forsterkes ytterligere, påpeker Nybø.

Satsingen på videreutdanning av lærere har økt kraftig i budsjettene de siste årene. Kilde: Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjoner. Enkelte tall er delvis basert på anslag.

Viktig lærerlæft virker

Ifølge en undersøkelse* sier lærere som har fått videreutdanning at de har endret undervisningen. Sju av ti mener at de har blitt bedre lærere.

– Det er gledelig at «Lærerløftet» er en suksess. Enda mer gledelig er det når lærerne selv er positiv til utviklingen. Derfor er det politikernes jobb å styrke denne utviklingen, sier Iselin Nybø.

Historisk lærersatsing virker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**