Bevar Sjøheimevernet!

Foto: Trondheim havn

På fylkestinget i februar ble følgende sak ført i pennen av Arne Ivar Mikalsen for Nordland Venstre.

Nordland Venstre takker fylkestinget for støtten fra nesten alle partier når det gjelder å opretteholde sjøheimevernet.

Bevar Sjøheimevernet.

Sjøheimevernet ble plusset på 10 millioner i statsbudsjettet. Derfor er det spesielt at det skal føre til en nedleggelse nå. Sjøheimevernet må opprettholdes, dette grunnet sin viktighet, og fordi det gir små innsparinger å legge det ned.

Fylkestinget forstår godt at personellet tilknyttet Sjøheimevernet er frustrert. De stiller seg fullstendig uforstående til nedleggelsen. Vedtaket blir merkelig når det ikke eksisterer realistiske og kostnadseffektive alternativer. Det koster rundt 80 millioner kroner i året å drifte Sjøheimevernet.

Sjøheimevernet har hatt som hovedoppgave å beskytte viktig landobjekter langs kysten i samarbeid med Landheimevernet, samt sikre Nato-forsterkninger langs sjøveien og drive generell maritim overvåking og kontroll av kystsonen. Sjøheimevernet disponerer avansert mobilt overvåkingsutstyr som kan etableres på kort varsel på land og fartøy.

Marinen og Kystvakten har ikke tilstrekkelige ressurser til å på samme måte dekke hele kysten. Med militære øyne blir dermed store deler av kyst sonen liggende «brakk» ved en nedleggelse.

Avviklingen også vil gi langt dårligere beredskap ved naturkatastrofer og eventuelle terroranslag.

Vi får nå langt færre ører og øyne langs hele kysten, og ingen til å sikre viktige objekter. Man kan spørre seg om stortinget har forstått hva de har lagt ned. De sparer lite penger og taper mye militær kapasitet.

Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**