Flere fylkeskommunale arbeidsplasser til Haugalandet og flere arbeidsplasser til sentrum?

Følgende interpellasjon kommer i bystyremøte 15.03. og vi er selvsagt spent på ordførerens svar:

Flere fylkeskommunale arbeidsplasser til Haugalandet, og flere kommunale arbeidsplasser til sentrum

Rogaland fylkeskommune har nylig vært gjennom forhandlinger om nytt Vestlandsfylke. Rogaland valgte som kjent å stå utenfor det nye Vestlandsfylke til tross for at Haugesund, Tysvær, Bokn og Vindafjord var samstemte om å ønske å inngå i en Vestlandsregion. 46 av 49 representanter i bystyret stemte for å vurdere Hordaland dersom Vestlandsregionen ikke ble en realitet.

Ordføreren uttalte til Stavanger Aftenblad i desember i fjor at han var lei av å være i utkanten.

Rogaland fylkeskommune bør ta signalene fra nordfylket på alvor. Jeg vil derfor spør ordføreren om han ser for seg at Haugalandet samlet kan ta initiativ til å flytte fylkeskommunale arbeidsplasser fra Stavanger til Haugalandet.

I intensjonsavtalen som ble signert av fylkesordførerne i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane var for eksempel administrasjonene for vei og kultur foreslått lagt til Sogn og Fjordane. Hvorfor kan ikke dette flyttes til Haugalandet når Rogaland nå ser ut til å forbli ett fylke?

1. Vil ordføreren ta initiativ til at fylkeskommunale arbeidsplasser flyttes til Haugalandet?

2. Hvordan ser eventuelt ordføreren for seg å gjøre dette?

3. Hvilke fylkeskommunale arbeidsplasser ser i tilfelle ordføreren for seg at kan flyttes til Haugalandet?

Kommuneplanen for Haugesund har en visjon om å utvikle Haugesund til en by hvor det er godt å leve for innbyggerne, en by for hele Haugalandet og en by som er en konkurransedyktig aktør mellom Stavanger og Bergen. Visjonen følges opp med en bymessig utviklingsstrategi med mennesket og miljøet i sentrum.

Dersom vi klarer å flytte fylkeskommunale arbeidsplasser fra Stavanger til Haugalandet, for eksempel administrasjonene for kultur og vei, kan dette være et godt virkemiddel for å bygge en konkurransedyktig aktør mellom Stavanger og Bergen.

Videre kan en flytting av kommunale arbeidsplasser som ligger utenfor sentrumskjernen til sentrum være et godt virkemiddel for å få fart på den bymessige utviklingsstrategien. Når vi skal styre ny vekst inn mot sentrumsområdet skulle det egentlig bare mangle at også Haugesund kommune legger besøksintensive arbeidsplasser til sentrum. I dag har for eksempel administrasjonen til Haugaland Vekst blitt lagt til det gamle meieriet i Karmsundgata. Dette mener jeg, kan være et godt eksempel på (inter)kommunale arbeidsplasser som burde vært lagt til sentrum.

4. Vil ordføreren ta initiativ til at kommunale arbeidsplasser blir lagt til sentrum når nåværende leiekontrakter utløper?

5. Hvilke kommunale arbeidsplasser ser i tilfelle ordføreren for seg?

6. Kan ordføreren gi bystyret en oversikt over når leiekontrakter for bygg på potensielle arbeidsplasser som kan flyttes til sentrum utløper?

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**