Fra utfordring til muligheter

Parissa Hamedan-Nejad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Grønn konkurransekraft, kulturbasert turistnæring, beredskap og regionutvikling kan være gode grunner for et privatferje samband overfor Høgsfjord.

Muligheter vs Utfordringer.

Publisert i SA 23.03.2017 – Fylket trenger ikke bekymre seg for privatferje

Hovedmålet med Ryfast, er et ferjefritt samband som vil korte ned reisetiden mellom Ryfylke og Nord-Jæren. Fylket står ansvarlig for 67% av 6,4 milliarder som er den totale kostnaden. Den økonomiske byrden for fylket er ikke lite. Jeg har full forståelse for fylkespolitikernes skeptisisme og bekymringer. Det er en naturlig og økonomisk ansvarlig reaksjon. Hvor privat ferjesamband kan oppfattes som gambling med skattebetalernes penger. Tapte inntekter som følge av lav og usikker trafikkprognose vil også gå utover både Ryfast økonomien og andre tjenester.

Likevel, det kan være flere gode grunner for et slikt privat ferjesamband. Deriblant, grønn konkurransekraft, kulturbasert turistnæring, beredskap og region utvikling.

Grønn konkurransekraft. Vi har sett en blomstring av miljøvennlige teknologier i transport sektoren siden Stortinget vedtok bygging av Ryfast i juni 2012. Den første elektriske ferjen, Amper, ble døpt i Oktober 2014. Dersom den private næringen kan klare økonomisk lønnsomhet i å bruke miljøvennlige teknologi, så har næringslivet i Rogaland kommet et steg videre med grønn konkurransekraft vs fossilkraft. Dette bør ses som et bærekraftig tiltak i den grønne skiftet.

Kulturbasert turistnæring. Verdien på Prekestolen som turistmål kan ikke understrekes nok. En vekst i turistnæringen vil også gi økt skatteinntekter som kommer felleskapet til gode. Samtidig veksten i reiselivsbransjen er ikke heller uten negative miljø aspekter. Økt trafikkstøy, forurensning og turistifisering av natur perler kan gi dårligere opplevelse både for lokal befolkningen og tilreisende. Et privat ferjesamband kan redusere noe av de negative aspektene ved å fordele trafikken og gi tilreisende en bedre opplevelse på havflaten.

Her ligger gode muligheter innen profileringarbeidet for en miljøvennlig og kulturbasert næring som kan kombinere elektriske ferje, sjåfør løse el-busser samt middag på havet eller på prekestolen, eventuelt en tur til teater i Stavanger. Privat Elektrisk ferjesamband vil forsterke den langsiktig merkevare byggingen av reiselivsbransjen i vår region. Kanskje en ide om å utfordre Sandnes og Stavanger næringsforeningen på flere forslag rundt dette?

Beredskap infrastruktur vs Konkurranse

Privat ferjesamband vil konkurrere med Ryfast. Men er konkurransen sterk nok til å kunne lage underskudd på Ryfast? Den årlige trafikken over Høgsfjorden er målt til 960000 kjøretøy. Kapasiteten på eksisterende elektriske ferjer er +/- 120 biler samt at kjøreturen blir lenger med ferje enn Ryfast. Ferjen skal være operativ på dagtid med begrenset rutetider. Fleksibiliteten som Ryfast gir til reisende er undervurdert. Erfaringene viser også at trafikkprognosene er som regel konservative. Et eksempel på dette i vår region er Finnfast-trafikken. Trafikken ble mye høyere enn trafikkprognosene.

Ryfast og privat ferjesamband kan fungere som to parallell ledd for beredskaps infrastruktur. Skulle være behov for å stenge Ryfast i noen timer eller tekniske utfordringer med ferjen så kan trafikken rutes om til hverandre. Med andre ord fleksibiliteten og parallell infrastruktur styrker beredskapen i vår region. Dette bør vektlegges mer enn tap av inntekter som resultat av redusert bompenger.

Region og distrikt utvikling

Personlig mener jeg at kommunesammenslåing mellom Sandnes, Stavanger og Sola hadde vært en bedre alternativ for vår region enn Sandnes og Forsand. Når det første alternativet er ikke mulig så syns jeg likevel sammenslåing mellom Sandnes og Forsand kan bli spennende for både nye Sandnes og Fylket. Ingen tvil om det er et steg i riktig retning. Nye Sandnes blir en sterkere og større kommuner som kan tilrettelegge tjenester bedre til sine innbyggere enn hver kommune for seg selv. Det skulle bare mangle at nye Sandnes ser også på alternativ infrastruktur til å bringe lokalbefolkningene i kommunen nærmere hverandre.

Oppsummert, vil jeg si at det som kan oppfattes gambling kan også være en god investering i vår region.

Parissa Hamedan-Nejad

Kommuneplankomite i Sandnes Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**