Geologisk kartlegging av Tosenveien

Jostein Toftebakk på Fylkestinget i Mosjøen
Jostein Toftebakk på Fylkestinget i Mosjøen

Jostein Toftebakk møter i disse dager som vara på Fylkestinget og benyttet muntlig spørretime til å stille følgende spørsmål til fylkesråd for samferdsel:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

“I fjor i april gikk det to store ras på Tosenveien, og veien ble stengt i over 3 måneder. I den forbindelse kom det fram at det er svært begrenset med geologiske data på strekningen. I mars i år ble veien stengt igjen, da 4-500 kubikkmeter stein falt ned på veien.

Heldigvis førte ingen av hendelsene til personskader, men det skapte store problemer for næringslivet, inkludert reiselivet. Og det gir oss på Sør-Helgeland bekymringer både for liv og helse og faren for å være uten veiforbindelse i lange perioder.

Har fylkeskommunen tilstrekkelige data til å forsikre om at det er trygt å kjøre langs denne veistrekningen og er det igangsatt kartlegging av det som evt mangler?”

Nyvalgt samferdselsråd Svein Eggesvik (Sp) ba om å få spørsmålet tilsendt skriftlig slik at han kunne gi et ordentlig svar på det til neste fylkesting, og det skal han få.

“Jeg syntes det var en gylden anledning til å gjøre den nyvalgte samferdselsråden oppmerksom på utfordringene med Tosenveien allerede fra dag 1”, sier Jostein Toftebakk i en kommentar.

Fylkestinget avholdes denne gangen 3.-5. april i Mosjøen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**