Tidenes jernbanesatsing

– Stadig flere reiser med tog. Derfor er vi glad for at ny Nasjonal transportplan bidrar til at jernbanen blir den viktigste og mest attraktive transportmåten til og fra byene våre, sier Trine Skei Grande og og nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Abid Q. Raja., Foto: Randall van Gurchom-Colijn (CC) Flickr.com

– Det vi i fellesskap har fått til er det største nasjonale togløftet siden Stortinget i 1894 vedtok å bygge det som da var Norgeshistoriens største nasjonale samferdselsprosjekt – Bergensbanen. Dette er tidenes grønneste og mest fremtidsrettede nasjonale transportplan, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

– Stadig flere reiser med tog. Derfor er vi glad for at ny Nasjonal transportplan bidrar til at jernbanen blir den viktigste og mest attraktive transportmåten til og fra byene våre, sier Trine Skei Grande og og nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Abid Q. Raja.

Nasjonal transportplan: Tidenes jernbanesatsing.
Nasjonal transportplan: Tidenes jernbanesatsing.

Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF la i dag fram jernbanepakken i Nasjonal transportplan (2018-2029). Den totale rammen på Nasjonal transportplan (NTP) er på 928,7 milliarder kroner, og nær 35 prosent eller drøyt 320 milliarder kroner satt av til jernbaneformål. Jernbanen får hele 45 prosent av investeringskostnaden i planen.

– Jernbanen skal være den viktigste og mest attraktive transportmåten til og fra byene våre. Vi er svært glad for en satsing som vil øke kapasiteten, gjennom nye strekninger og et bedre jernbanenett,

Trine Skei Grande og Abid Q. Raja

Viktig og miljøvennlig

Trine Skei Grande

– Jernbanen skal være den viktigste og mest attraktive transportmåten til og fra byene våre. Vi er svært glad for en satsing som vil øke kapasiteten, gjennom nye strekninger og et bedre jernbanenett, sier Skei Grande og Raja.

– Tog skal bli mer attraktivt for enda flere reisende enn i dag. Jernbaneprosjektene i denne planen legger til rette for reduserte reisetider, høy punktlighet, økt avgangsfrekvens og nye togtilbud. Den kraftige togsatsingen gjør det enklere for folk, samtidig som det reduserer klimagassutslipp og lokal luftforurensning, understreker Raja.

Flere jernbaneutbygginger

  • Jernbanepakken innebærer utbygging av flere konkrete prosjekter:
  • Indre IC: Dobbeltspor til Hamar (Åkersvika), Fredrikstad (Seut) og Tønsberg i 2024. Videre til Sarpsborg i 2026
  • Ytre IC: 2032 Skien og 2034: Halden og Lillehammer
  • Ringeriksbanen (byggestart 2021/2022)
  • Dobbeltspor Arna- Stanghelle
  • Tilbudsforbedringer i Oslo-området, på Vossebanen, Jærbanen og Trønderbanen med mindre tiltak (ruteplan 2027)
  • Oppstart av ny jernbanetunnel i Oslo (ferdig 2032)
  • Oppstart av Grenlandsbanen (Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen)
  • Elektrifisering av Trønder og Meråkerbanen
  • Oppstart kommunedelplan Sandnes-Nærbø, og KVU for Nærbø-Egersund.

Viktig Ringeriksbane

Abid Q. Raja
Abid Q. Raja

Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss utgjør den fjerde InterCity-strekningen. Strekningen har både nasjonal og regional betydning.

– Ringeriksbanen betyr kortere reisevei til Bergen, men den er også avgjørende for bedre regionutvikling i det sentrale østlandsområdet. Ringeriksbanen har vær diskutert og planlagt flere ganger i over 150 år. Nå skal den bygges, sier Abid Q. Raja.

Med en reisetid på om lag 35 minutter vil togturen mellom Oslo og Hønefoss bli om lag én time kortere, og det legges opp til to timer i grunnrute. Togene på Bergensbanen får den samme reisetidsbesparelsen.

Ny nasjonal jernbanetunnel (under Oslo)

Tunnelen blir avgjørende for togtrafikken i det eksisterende og det nye planlagte jernbanenettet i Norge, og skal stå ferdig i 2032.

– Det er behov for ny nasjonal togtunnel under Oslo. Det er nøkkelen for å bygge ut togtilbudet i resten av landet, sier Trine Skei Grande.

– Dagens tunnel er en flaskehals, som stenger for videre satsing på tog i hele landet. Med ny tunnel økes kapasiteten gjennom Oslo, slik at togtilbudet kan styrkes. Ny tunnel vil gi gode ringvirkninger for togtrafikken, ikke minst på Østlandet. Ny tunnel gjør for eksempel at vi raskere får fullt utnyttet flere av de andre jernbaneprosjektene vi bygger, påpeker Raja.

Grenlandsbanen

– Jeg har også lyst å trekke frem oppstart av Grenlandsbanen, og sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Venstre har vært en stor pådriver for at flere reiser mellom Agder, Grenland, Vestfold og Osloområdet kunne gjennomføres med et miljøvennlig, raskt og effektivt transporttilbud, sier Skei Grande.

Ifølge planen skal dette være ferdig i 2035. Transporttilbudet skal gi regional utvikling og et større felles bo- og arbeidsmarked. Sammenkopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen vil gi et kraftig forbedret reisetilbud mellom Oslo og Kristiansand (Stavanger) og reisetiden Oslo – Kristiansand reduseres med godt over en time. Dermed bli toget konkurransedyktig med fly og bil.

Takker samarbeidspartnere

– Jeg vil til slutt takke våre samarbeidspartier og våre dyktige forhandlere på Stortinget. De har har forhandlet frem for tidenes nasjonale togløft og den grønneste og mest fremtidsrettede transportplanen noensinne. Den vil i fremtiden komme reisende og pendlere til gode. Samtidig som vi legger til rette for kutt i klimagassutslippene, sier Trine Skei Grande.

Nasjonal transportplan: En ny hverdag for reisende på Østlandet.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**