-Dette skjer uten åpen politisk debatt

I torsdagens Grimstad Adressetidende kan man lese dette innlegget fra vår kommunestyregruppe: Arnt Gunnar Tønnessen (gruppeleder), Arne Kristian Ekra og Anna Elise Svennevig.

Det er noen utsagn i ordførerens innlegg om bruk av kommunens overskudd til hall og kirketomt, som vi ønsker å kommentere.

Vi kan være enige om at formålene er gode, Venstre har for eksempel hall i Eide i sitt program.

La oss likevel peke på et par ting vi reagerer på. For det første er det slik at det så lenge vi har vært i politikken aldri har vært mangel på gode formål. Det som mangler er imidlertid ofte penger. Venstre har vært med på lage budsjettet de siste ti årene, og hvert år i innspurten av budsjettarbeidet strever en med å finne noen titusen til gode formål.

Dessuten er det slik, at når vi skal prioritere ligger det ofte lange politiske drøftinger bak, og ikke minst har administrasjonen gjort et grundig arbeide for å utrede saken. I «verste» fall stiller vi midler til disposisjon, og ber administrasjonen utrede gode løsninger.

Det gjorde vi i budsjettet for 2017, hvor vi satte av midler til gratis SFO for barn fra fattige familier, men venter med innføringen til august, slik at administrasjonen kan utrede aktuelle måter å gjennomføre det på.

I tilfellet med hall og kirketomt har man gitt 12 millioner over bordet. Dette skjer uten åpen politisk debatt, og så langt vi vet, uten å involvere administrasjonen.

For det andre mener vi det er uheldig å bruke så mye av et overskudd. Hovedregelen bør være at et overskudd plasseres i fond, slik at en kan disponere pengene senere, eller man kan bruke muligheten til å redusere skatte- og avgiftsnivået.

Hadde man gjort det første kunne man lagt inn en bestilling på å utrede både hall og kirketomt i forbindelse med budsjettarbeidet for 2018, nå løftes det ut av køen og går foran andre gode tiltak. Ordføreren spør om Venstre ville vært med på dette hvis vi var en del av flertallet. Det blir hypotetisk, men det hadde vært akkurat like kritikkverdig.

Til slutt sier ordføreren at det er helt vanlig å selge inn gode tiltak på denne måten i rikspolitikken. Det gir oss mulighet til å si noe om utviklingen av lokalpolitikken som vi synes er bekymringsfull.

Å overføre denne måten å opptre på, og tanken om en fast posisjon og opposisjon fra rikspolitikk til lokalpolitikk mener vi er uheldig. Både fordi vi alle vet at i rikspolitikken er det ofte også et triks for å ta oppmerksomheten bort fra andre og mer ubehagelige saker, men først og fremst fordi lokalpolitikkens natur er annerledes enn rikspolitikken.

Her bør det ikke være fasttømret posisjon og opposisjon. De gode løsningene lokalt finner man ofte på tvers av politiske skillelinjer, som lokalpolitiker er vi først og fremst valgt for å utvikle kommunen på en god måte, ikke for å støtte en posisjon eller opposisjon, eller for å gjøre Venstre sentralt fornøyd.

Vårt mål er å møte i kommunestyret med det programmet vi er valgt på, med et åpent sinn for andres standpunkt, og en vilje til å finne gode løsninger uavhengig av andres partitilhørighet.

Det vi trenger et fast flertall for, er å lage et budsjett, i alt annet bør det være rom for å finne gode løsninger på tvers av blokktenkning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**