Navnet Venstre

Foto: ukjent

Venstre er et liberalt parti. Av og til møter vi folk som forveksler Venstre med SV. Eller som tror at Venstre har en kommunistisk eller sosialistisk ideologi. Et utgangspunkt for denne forvirringen er navnet, altså «Venstre».

Endre partinavnet
Det finnes en del Venstre-politikere og medlemmer som ønsker å endre partinavnet slik at det framhever at vi har en sosialliberal ideologi. Som tror på at vi vil få en god del flere velgere hvis vi gjør dette grepet. Motstanderne derimot mener at vi ikke skal ødelegge det historiske navnet, på landets første politiske parti (1884).

Forslag
SV sitt «lange» navn er «Sosialistisk Venstreparti». For å tilfredsstille begge perspektivene i Venstres medlemsmasse kan en mulighet være å endre navnet til et langt navn. Her er noen eksempler:

  • Venstre Det liberale parti
  • Venstre De liberale
  • Venstre Norges liberale parti

Fakta
En gang i tiden var Venstre et fløyparti som ikke hadde noen til venstre for seg i det politiske landskapet. Den klassiske inndelingen mellom høyre og venstre stammer fra hvordan representantene i det franske parlamentet satt plassert i den franske nasjonalforsamlingen. Kongen plasserte sine konservative støttespillere til høyre for seg og de liberale og revolusjonære til venstre. De politiske liberale tilhørte den gangen den klassiske/radikale venstresiden mens høyresiden var de konservative, som ville bevare det bestående systemet. Etter sosialismens fremvekst havnet de liberale i det politiske sentrum. Venstre er derfor i dag altså ikke er fløyparti, men et sentrumsparti.

 

Ann-Christin Kippersund Willumsen, nestleder.

 

Klikk her for flere nyheter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**