Grimstad – stor nok for alle

Dette innlegget stod på trykk i Adressa 27. april, og er ført i tastaturet av vår kommunestyregruppe: Arnt Gunnar Tønnessen, Arne Kristian Ekra og Anna Elise Svennevig.

NRK har vist et program om kriminalitet i Bergen, og derfor skal vi i kommunestyret diskutere om det skal bli forbudt for 2–3 mennesker å sitte i gågata og ved Odden og be om penger.

Det er kort fortalt foranledningen til tiggerdebatten. For å gjøre det klart, Venstre er helt imot et tiggerforbud i Grimstad.

Har de menneskene som blir omtalt i Bergen gjort seg skyldig i lovbrudd? Tydeligvis, tyveri, menneskehandel og omsetning av narkotika slik det beskrives i dokumentaren er ulovlig. Har menneskene man ønsker å fjerne fra gatene i Grimstad gjort noe ulovlig? Nei, de er bare en del av bybildet som på en mild måte ber om vår hjelp.

I det hele tatt er det så enorm forskjell på virkeligheten slik den beskrives i Bergen, og det vi opplever i Grimstad, at det er underlig at debatten i det hele tatt dukker opp hos oss.

I forrige kommunestyreperiode var det en representant som ønsket å diskutere «tiggerproblemet», det ble avvist av daværende ordfører Hans Antonsen, med begrunnelsen at det ikke var et problem.

Den konklusjonen mener vi er like gyldig enda. Vi håper og tror at nåværende ordfører og kommunestyret kommer til samme konklusjon, selv om ordføreren så langt har gitt uklare signaler.

Noen vil kalle det naivt å hevde at ingenting kriminelt hender i Grimstad eller med noen av tiggerne i vår by. Like naivt er det å blindt stole på og argumentere for en allmenn sannhet ut fra ett TV-program.

Slike programmer har selvsagt til hensikt å lage en salgbar story og forteller ikke en helhetlig sannhet som gjelder for alle mennesker alle steder. Det er på samme måte like naivt å tro at alle tiggere hører til et kriminelt nettverk, som å tro at ingen av dem gjør det.

Tigging har mange sider, både positive og negative, men i bunn og grunn handler det om at mennesker som har lite og ingenting, ber om hjelp fra de av oss som har mer. Venstre mener at det aldri må bli forbudt å be om denne typen hjelp.

Så er det selvsagt opp til hver enkelt av oss å vurdere om vi vil gi penger til mennesker som tigger.

Vi mener at tiggerforbud i Grimstad i tillegg til å være unødvendig, uverdig og usosialt, er helt meningsløst. Det er et paradoks at Frp, et parti som kaller seg liberalt, så sterkt kjemper for å forby alt de ikke liker.

Det er trist at fattigdom provoserer så mye at en vil fjerne enkelte mennesker fra våre gater, og det kan oppfattes som kynisk at en bruker ett TV-program for å score billige politiske poeng lokalt.

Det er så langt vi vet bare en kommune i landet som har tiggerforbud, og det er Lillesand. La oss ikke gjøre som dem. Grimstad er stor nok for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**